Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Індустрія 4.0: напрямки залучення інвестицій з урахуванням інтересів вітчизняних виробників

Show simple item record

dc.contributor.author Амоша, О. І.
dc.contributor.author Вишневський, В. П.
dc.contributor.author Ляшенко, В. І.
dc.contributor.author Харазішвілі, Ю. М.
dc.contributor.author Підоричева, І. Ю.
dc.contributor.author Мадих, А. А.
dc.contributor.author Охтень, О. О.
dc.contributor.author Дасів, А. Ф.
dc.contributor.author Міночкина, О. М.
dc.date.accessioned 2020-01-28T10:57:13Z
dc.date.available 2020-01-28T10:57:13Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4803
dc.description Індустрія 4.0: напрямки залучення інвестицій з урахуванням інтересів вітчизняних виробників / О. І. Амоша, В. П. Вишневський, В. І. Ляшенко та ін. // Економічний вісник Донбасу. - 2019. - № 3 (57). - С.189 - 216 uk_UA
dc.description.abstract Сучасний світ швидко змінюється, відбувається конвергенція процесів глобалізації і локалізації, поєднання конкуренції і кооперації, співробітництва і суперництва у взаємовідносинах економічних агентів. Новим викликом для всіх країн світу стає Індустрія 4.0,в основі якої лежать такі важливі елементи сучасного типу виробництва, як кібер-фізичні системи, big data,штучний інтелект, 3D-друк, які здатні підвищити продуктивність, швидкість й гнучкість виробництва, покращити якість товарів та, як результат, забезпечити конкурентоспроможність промисловості. Для України готовність до Індустрії 4.0 є важливим аспектом її безпечного майбутнього. Встановлено,що Україна майже втратила індустріальну платформу,на якій може розвиватися економіка інноваційного типу, а промислові регіони успадкували основні її структурні проблеми. Інноваційного поштовху потребують і традиційні виробництва Донбасу, сучасний стан економіки якого визначено як катастрофу. Обґрунтовано, що ця катастрофа має соціальний, економічний, екологічний та науково-технічний виміри. Розроблено етапи та систему заходів з перезавантаження економіки Донбасу і перетворення його з вугільно-металургійного регіону в регіон креативної економіки, в основі якої будуть знання, нові моделі розвитку, нові типи соціальних відносин, нова культурна парадигма. Запропоновано візію стратегічного майбутнього Донбасу як регіону високої технологічної культури, який має зберегти за собою роль індустріального центру України, але поняття індустрії має бути збагачено неоіндустріальним змістом на основі впровадження вітчизняних і світових досягнень науки та техніки. Окрему увагу в статті приділено проблемі високого рівня тінізації економіки, яка заважає реалізації структурно-технологічних перетворень в промислових регіонах і в Донбасі, зокрема. Проведено оцінку рівня смартизації вітчизняної промисловості, встановлено,що Україна суттєво відстає від процесів смарт-індустріалізації, що розгорнулися в розвинених країнах Заходу і Сходу, оскільки інвестиції в машини і обладнання не супроводжуються адекватними інвестиціями у створення програмного середовища смарт-промисловості. Запропоновано законодавчо закріпити ідеологію промислового розвитку на державному та регіональному рівні шляхом розробки та прийняття Закону України «Про модернізацію промислових регіонів», що створить сприятливі нормативно-правові умови для суб’єктів господарювання і місцевої влади у здійсненні заходів структурно-технологічної модернізації економіки та її промислового сектору. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.relation.ispartofseries економічна наука;
dc.subject Індустрія 4.0 uk_UA
dc.subject смарт-промисловість uk_UA
dc.subject інноваційна економіка uk_UA
dc.subject модернізація uk_UA
dc.subject промислові регіони uk_UA
dc.subject Донбас uk_UA
dc.subject катастрофа uk_UA
dc.subject тіньова економіка uk_UA
dc.subject неоіндустріоналізм uk_UA
dc.subject промисловий розвиток uk_UA
dc.subject Україна uk_UA
dc.title Індустрія 4.0: напрямки залучення інвестицій з урахуванням інтересів вітчизняних виробників uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account