Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів України на засадах фінансової децентралізації

Show simple item record

dc.contributor.author Уманець, Т. В.
dc.date.accessioned 2020-01-24T09:30:08Z
dc.date.available 2020-01-24T09:30:08Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4772
dc.description Уманець Т.В. Стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів України на засадах фінансової децентралізації / Т.В. Уманець // Економічний вісник Донбасу. - 2019. - № 3 (57). - С. 83 - 88 uk_UA
dc.description.abstract Актуальність. У сучасних умовах інтеграції з країнами ЄС нормативно-правова база соціально-економічного розвитку регіонів України доповнюється з позицій сприяння децентралізації органів місцевого самоврядування (далі – ОМС) відповідно до європейських вимог реформування вітчизняної економіки. Основними причинами вдосконалення управління регіонами з урахуванням досвіду розвинених країн світу є: незадовільний рівень фінансового забезпечення регіонів України; неналежне розмежування адміністра- тивно-територіальних повноважень; непродуктивний розподіл та перерозподіл доходів і видатків між державою і регіонами, недосконалість управління процесами формування та використання фінансових ресурсів на місцевому рівні. Все це практично унеможливлює збалансований розвиток як регіонів України, так і територіальних громад – основного на сьогодні суб’єкта соціально-економічного прогресу відповідної території. Мета та завдання. Визначення викликів і загроз стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів на засадах фінансової децентралізації. Результати. У статті наводяться результати теоретичного і практичного дослідження за процесом стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів України на засадах фінансової децентралізації. Визна- чено найбільш значимі проблеми соціально-економічного розвитку України. Розкрито роль державної ре- гіональної політики при розв’язанні цих проблем. Обґрунтовано роль деценталізації як чинника регіонального розвитку. Розкрито суть поняття «децентралізація» та її видів, означено її основну місію. Наведено результати спостережень за процесами фінансової де- централізації органів місцевого самоврядування та територіальних громад. Виявлено позитивні зрушення та загрози щодо стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів на засадах фінансової децентралізації. Висновки. Фінансова децентралізація влади створила нові можливості для розвитку територій через нові підходи до фінансування й управління сферами життєдіяльності громад (освіта та охорона здоров’я), збільшення джерел наповнення місцевих бюджетів, розширення управлінських повноважень ОМС і можливостей щодо державно-приватного та міжмуніципального партнерства, збільшення обсягів під- тримки реалізації проектів соціально-економічного та інфраструктурного розвитку територій. Але дискусійними залишаються питання взаємовідносин між такими рівнями як територіальна громада – район – область – держава, фінансування програм розвитку територій. Не підлягають дослідженню питання економічної самодостатності територіальної громади, які змогли б, за умови раціонального використання ресурсної бази, зміцнити її та покращити фінансовий стан. Отже, розвиток територіальної громади на локальному рівні можливий лише за умови формуванні правильної державної політики та політики органів місцевого самоврядування, побудованій на засадах фінансової децентралізації. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Інститут проблем ринку та економіко- екологічних досліджень НАН України uk_UA
dc.relation.ispartofseries економічні науки;
dc.subject регіон uk_UA
dc.subject соціально-економічний розвиток uk_UA
dc.subject децентралізація uk_UA
dc.subject фінансова децентралізація uk_UA
dc.subject регіональна державна політика uk_UA
dc.subject бюджетна політика uk_UA
dc.subject місцеве самоврядування uk_UA
dc.title Стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів України на засадах фінансової децентралізації uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account