Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Статутні документи провідних біржових установ України другої половини XIX ст. та їх значення у процесі вивчення економічного розвитку Наддніпрянщини

Show simple item record

dc.contributor.author Алтухов, О.А.
dc.date.accessioned 2020-01-16T07:35:58Z
dc.date.available 2020-01-16T07:35:58Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4690
dc.description Алтухов О.А. Статутні документи провідних біржових установ України другої половини XIX ст. та їх значення у процесі вивчення економічного розвитку Наддніпрянщини. / О. А. Алтухов // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Історичні науки. - 2019. - №5 (328) червень. - С. 4 - 13 uk_UA
dc.description.abstract У статті розглядаються окремі аспекти розвитку біржової справи в Україні у другій половині XIX століття. Актуальність теми статті обумовлена тим, що останнім часом все більше українських дослідників звертають увагу на проблеми економічної історії України. Зокрема, у центрі уваги науковців опинився господарча еволюція економічного устрою у другій половині XIX ст., в умовах розвитку капіталістичних відносин, започаткованих „Великими реформами” імператора Олександра II. У той же час, залишається значна кількість наукових прогалин, у тому числі потребують детального наукового осмислення джерельні матеріали тієї епохи. Зокрема, особливості діяльності бірж у період, який вичається, автор досліджує спираючись на офіційне відання „Уставы торговый, фабричной и заводской промышленности и ремесленный” (Статуты торговый, 1873) та „Продолжение свода законов Российской империи изданного с 1 января 1864 по 31 Декабря 1867 года” Наголос робиться на аналізі діяльності двох ключових біржових організацій цього періоду: Одеської та Київської бірж, на яких велися торговельні операції, пов’язані з ключовими галузями українського господарства епохи: цукрової та зернової. В якості головних джерел були використані Статути Одеської та Київської бірж, затверджені в 60-х рр. XIX століття. Ці матеріали дозволили висвітлити питання, пов’язані з організацією діяльності біржових інституцій, розглянути їх структурну організацію і правила ведення комерційної діяльності, показати функції та повноваження керівних органів, зокрема Біржових комітетів і Біржових товариств. uk_UA
dc.description.sponsorship The article treats of some aspects of development of stock exchange matters in Ukraine in the second half of the XIX century. The emphasis is made on the analysis of the activities of the two key stock exchange organizations of this period, namely, Odessa and Kiev exchanges, where trading operations were carried out related to the key branches of the Ukrainian economy of that era, that is - sugar and grain. The main sources have been the Statutes of Odessa and Kiev stock exchanges, approved in the 60’s of the XIX century. These materials allow the author to highlight the issues concerning the organization of the activities of exchange institutions, to consider their structural organization and rules for conducting commercial activities, to show the functions and authorities of the governing bodies, in particular, the stock exchange Committees and exchange organizations. A significant part of the articles of the Statutes highlights the functions, rights and duties of the stock exchange Committees, that is, the governing bodies of financial organizations. According to these documents, this body should act as an intermediary in case of disputes in commercial matters, supervise the exchange house, and ensure proper and legitimate trade at the stock exchange. In addition, the stock exchange Committees entered into relations with representatives of the authorities, including the governor generals of New Russia and Bessarabia, as well as of Kiev. The Statutes regulated the procedure for the provision of various documents to state institutions, in particular, the reports to the foreign trade department, the military governor, the State Commercial Court, which were signed by two committee members. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries історичні науки;
dc.subject біржа uk_UA
dc.subject Статут uk_UA
dc.subject Одеська біржа uk_UA
dc.subject Київська біржа uk_UA
dc.subject джерело uk_UA
dc.subject Біржовий комітет uk_UA
dc.subject Біржове суспільство uk_UA
dc.title Статутні документи провідних біржових установ України другої половини XIX ст. та їх значення у процесі вивчення економічного розвитку Наддніпрянщини uk_UA
dc.title.alternative Statutory documents of the leading exchange institutions of Ukraine in the second half of the XIX ct. and their importance in the process of studying the economic development of the Naddnipryanshina. uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account