Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Browsing 3. Теоретико-методичні засади професійної підготовки by Title

Browsing 3. Теоретико-методичні засади професійної підготовки by Title

Sort by: Order: Results:

 • Proshkin, V. V.; Proshkina, I. A. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2015)
  This article is about the structure of the pedagogical system of integration future teachers’ research and educational work, which includes components such as target, subject and object, substantive, technological, ...
 • Нєчаєва, О. В. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2015)
  Стаття присвячується розкриттю актуальних питань підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до статевого виховання сучаснихпідлітків. Основна увага зосереджується на визначення змістовної складової підготовки студентів ...
 • Ларіонова, Н. Б. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2015)
  У статті обґрунтовані мета, зміст і форма практики майбутніх соціальних педагогів. Метою практики є формування професійної готовності; зміст відображає оволодіння студентом різними видами професійної діяльності, самопізнання, ...
 • Райхман, Є. І. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2015)
  У статті порушено проблему застосування різних форм науково-дослідної роботи майбутніх магістрів педагогічної освіти в процесі університетської підготовки (участь у наукових конференціях, конкурсах, семінарах, виконання ...
 • Желанова, В. В. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2015)
  У поданій статті розглянуто процес смислогенезу як один із динамічних складників технології контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів. Розкрито сутність зазначеного процесу відповідно до адаптивно-технологічного, ...
 • Володавчик, В. С. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2015)
  У статті розкрито сутність поняття професійної мобільності фахівця, яке полягає у готовності і здатності фахівця до професійного та особистісного розвитку під впливом зовнішніх та внутрішніх умов, що дає йому змогу швидко ...
 • Коваленко, Д. В. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2015)
  У статті на підставі аналізу наукової літератури теоретично обґрунтовано процесуальний блок системи професійно-правової підготовки майбутнього інженера-педагога. Визначено, що забезпечення змістового блоку системи передбачає ...
 • Брусенко, А. С. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2015)
  У статті охарактеризовано позааудиторну роботу студентів вищих навчальних закладів. Визначено вимоги до професійних якостей випускників напряму підготовки «Соціальна педагогіка», які представлені в освітньо-професійній ...
 • Луганцева, О. Г. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2015)
  У статті визначені й описані дві лінії забезпечення спрямованості професійної підготовки соціальних педагогів на формування й розвиток таких професійно важливих для роботи із сім’єю якостей, як креативність, емоційна ...
 • Химченко, О. М. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2015)
  У статті досліджено проблему визначення функцій та компонентів культурного саморозвитку майбутнього вчителя, проаналізовано їх сутність, визначено структурні складові, які відбивають як процесуальну, так і результативну ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account