Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Спосіб роспізнавання образів

Show simple item record

dc.contributor.author Меняйленко, О. С.
dc.contributor.author Бідюк, П. І.
dc.contributor.author Захожай, О. І.
dc.date.accessioned 2016-02-18T19:49:46Z
dc.date.available 2016-02-18T19:49:46Z
dc.date.issued 2015-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/435
dc.description Пат. 100283 Україна, МПК G06K 9/00. Спосіб розпізнавання образів / О. С. Меняйленко, П. І. Бідюк, О. І. Захожай ; власник ДЗ "Науково-навчальний комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ". - № 201411325 ; заяв. 17.10.2014 ; публік. 27.07.2015, Бюл. № 14. uk_UA
dc.description.abstract Спосіб розпізнавання образів, що передбачає визначення сукупності еталонних образів, які характеризують m класів розпізнавання, сприйняття характеристик об'єкта розпізнавання за допомогою технічних засобів реєстрації та датчиків, перетворення їх у послідовність елементів та формування сукупності k образів об'єкту розпізнавання на основі інформації різної природи виникнення, причому після формування сукупності k образів зменшують кількість образів, що підлягають обробці, здійснюючи роздільний аналіз цих образів шляхом порівняння їхніх ознак з ознаками еталонних образів, потім визначають відстані цих образів від еталонних та повторюють процеси порівняння ознак і визначення відстані до тих пір, поки за одним або декількома образами з сукупності k не буде досягнуте значення відстані, яке не перевищуватиме наперед заданого значення, що дозволить віднести об'єкт розпізнавання до того класу, до якого досягнута мінімальна відстань, при цьому не проводячи повного аналізу усіх ознак, що зменшує часову складність та, як наслідок, спрощує апаратну реалізацію системи розпізнавання та її вартість. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.subject патенти uk_UA
dc.title Спосіб роспізнавання образів uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account