Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Спосіб роспізнавання образів

Show simple item record

dc.contributor.author Меняйленко, О. С.
dc.contributor.author Бідюк, П. І.
dc.contributor.author Захожай, О. І.
dc.date.accessioned 2016-02-18T19:21:33Z
dc.date.available 2016-02-18T19:21:33Z
dc.date.issued 2015-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/433
dc.description Пат. 100078 Україна, МПК G06K 9/00. Спосіб розпізнавання образів / О. С. Меняйленко, П. І. Бідюк, О. І. Захожай ; власник ДЗ "Науково-навчальний комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" Національного технічного університету України"Київський політехнічний інститут". - № 201414153 ; заяв. 30.12.2014 ; публік. 10.07.2015, Бюл. № 13. uk_UA
dc.description.abstract Спосіб розпізнавання образів передбачає визначення сукупності m еталонних класіврозпізнавання, сприйняття об'єкта розпізнавання за допомогою пристроїв реєстрації його характеристик, формування сукупності n образів об'єкта розпізнавання на основі інформації різної природи виникнення, подальшу селекцію n образів та визначення з цієї сукупності k найбільш інформативних образів. Після селекції здійснюють розподіл ознак образів об'єкта розпізнавання на дві групи: узагальнені та деталізовані та надалі здійснюють екстенсіональний аналіз узагальнених ознак k образів шляхом їхнього порівняння з узагальненими характеристиками m еталонних класів розпізнавання. Далі визначають достовірність класифікації за кожним з k образів і, у випадку досягнення хоча б за одним з них попередньо заданого значення Р*, така класифікація вважається остаточною. Якщо попередньо заданий рівень достовірності Р* не досягається, то надалі здійснюють інтенсіональний аналіз, при якому порівнюють деталізовані ознаки кожного з k образів об'єкта розпізнавання з відповідними деталізованими характеристиками m еталонних класів. Уточнюють результат класифікації, який закінчується, коли хоча б за одним з k образів досягається наперед заданий рівень достовірності розпізнавання Р*. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.subject патенти uk_UA
dc.title Спосіб роспізнавання образів uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account