Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Поняття основи здоров'я у професійній підготовці майбутніх вчителів відповідного напрямку

Show simple item record

dc.contributor.author Радченко, А.В.
dc.date.accessioned 2019-11-12T08:43:36Z
dc.date.available 2019-11-12T08:43:36Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4190
dc.description Радченко А.В. Поняття основи здоров’я у професійній підготовці майбутніх вчителів відповідного напряму / А.В.Радченко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. - 2019.- №4 (327) травень. - Ч.2. - С. 114-123. uk_UA
dc.description.abstract Значне місце в статті відведено розкриттю значення поняття здоров’я різними вченими та науковцями. Аналіз якого довів, що існує основні чотири аспекти здоров’я, а саме духовний аспект здоров’я, психічний аспект здоров’я, соціальний аспект та фізичний. Цілісний підхід до розуміння сутності здоров’я та суміжних з ним понять, дозволяє більш адекватно й продуктивно визначити його роль у професійній підготовці вчителів відповідного напрямку та сформувати у майбутніх фахівців відповідний світогляд. Феномен здоров’я людини протягом усієї історії розвитку людства привертав увагу багатьох дослідників, які напрацювали значну кількість різноманітних характеристик цього явища. Науковці використовують багато різноманітних визначень, які висвітлюють окремі аспекти феномена здоров’я (профілі здоров’я, його рівні, компоненти тощо). Але обсяг нашої роботи не дає можливості достатньо повно ознайомити з усіма наявними напрацюваннями, тому нас цікавить цей феномен тільки з позиції валеології – науки про здоров’я, яка включає теорію та практику формування, збереження та зміцнення здоров’я людини. Поняття «Основи здоров’я» в контексті професійної підготовки майбутніх учителів основ здоров’я повинно спиратися на знання програми шкільного предмета «Основи здоров’я», який за змістом Об’єднує наскрізні лінії, що розкриваються через аспекти здоров’я та Взаємодіють із духовною сферою, філософією, медициною, фізичною культурою, психологією. Його завданнями є формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння основами здорового способу життя, життєвими навичками безпечної та здорової Поведінки, формування в учнів здоров’язберігаючої компетентності. Все це можливо завдяки належній системі підготовки майбутніх учителів основ здоров’я у вищому навчальному закладі. Також у статті особливу увагу приділено програмі шкільного предмету «Основи здоров’я», її основним поняттям, структурі та змісту. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.subject Здоров’я uk_UA
dc.subject професійна підготовка uk_UA
dc.subject основи здоров’я uk_UA
dc.title Поняття основи здоров'я у професійній підготовці майбутніх вчителів відповідного напрямку uk_UA
dc.title.alternative The concept of the basis of health in the professional training of future teachers of the corresponding Direction uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account