Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ СЕСІЙ У СИСТЕМІ ЗАОЧНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (50-70-ті рр. ХХ ст.)

Show simple item record

dc.contributor.author Ковпак, О. С.
dc.date.accessioned 2019-10-16T21:11:28Z
dc.date.available 2019-10-16T21:11:28Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.other УДК 37.018.43.147:37.011.3-051(477)"195/197"
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4113
dc.description Ковпак О.С. Організація роботи зі студентами під час навчально-екзаменаційних сесій у системі заочної педагогічної освіти в Україні (50-70-ті рр. ХХ ст.) / О. С. Ковпак // Інноваційна педагогіка. - 2019. - № 11. - Т. 1. - С. 39-43. uk_UA
dc.description.abstract У статті здійснено аналіз та узагальнено досвід організації роботи зі студентами під час навчально-екзаменаційних сесій у системі заочної педагогічної освіти в Україні у 50-70-ті рр. ХХ ст. Автором дослідження визначено, що у вчителів-заочників педагогічних навчальних закладів було дві навчально-екзаменаційних сесії: зимова та літня; основними видами роботи під час сесій були лекції, практичні, лабораторні заняття, екзамени, заліки, науково-методичні конференції, організація яких потребувала спеціальної підготовки викладачів і знань методики їх проведення, зважаючи на специфіку заочного навчання; керівні органи системи освіти активно займалися питаннями організації сесій для вчителів-заочників; зміст навчально-екзаменаційних сесій зазнавав змін у зв’язку з політехнізацією та педагогізацією всієї системи педагогічної освіти. На основі вивчених матеріалів показано, що у визначені хронологічні межі були й суттєві недоліки (недосконалість лекційних курсів, недостатній контроль, відсутність чіткого планування роботи з заочниками на сесіях, неврахування специфіки заочного навчання тощо), незважаючи на які протягом 50-70-х рр. ХХ ст. система організації навчально-екзаменаційних сесій студентів-заочників постійно удосконалювалась і розширювалась. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.subject навчальний процес uk_UA
dc.subject педагогічна освіта uk_UA
dc.subject навчальні заклади uk_UA
dc.title ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ СЕСІЙ У СИСТЕМІ ЗАОЧНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (50-70-ті рр. ХХ ст.) uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account