Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ЇХ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Show simple item record

dc.contributor.author Колгатіна, Л. С.
dc.date.accessioned 2019-10-02T10:59:41Z
dc.date.available 2019-10-02T10:59:41Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.other УДК [ 378.147+371.388]:004
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4056
dc.description Колгатіна Л. С. Комп’ютерно орієнтоване управління самостійною роботою майбутніх учителів у процесі їх природничо-математичної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті (01 – Освіта/Педагогіка) / Л. С. Колгатіна ; Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2019. - 22 с. uk_UA
dc.description.abstract Розкрито сутність самостійної роботи студентів і управління нею. Висвітлено специфіку самостійної роботи майбутніх учителів у процесі їх природничо-математичної підготовки, зумовлену переважно дослідно-експериментальним характером зазначеної роботи. Комп’ютерно орієнтоване управління самостійною роботою розкрито як багатоетапний процес, який реалізується із застосуванням відповідних засобів ІКТ на кожному етапі, що дає змогу досягти нової якості управління. Визначено особливості такого управління; адаптивність, гнучкість, оперативність, прозорість, об’єктивність прийняття управлінських рішень. Обґрунтовано педагогічні умови реалізації комп’ютерно орієнтованого управління самостійною роботою майбутніх учителів у процесі їх природничо-математичної підготовки. Висвітлено організацію, проведення та результати педагогічного експерименту. Аналіз отриманих даних свідчить, що впровадження розроблених педагогічних умов сприяє підвищенню ефективності комп’ютерно орієнтованого управління самостійною роботою майбутніх учителів у процесі їх природничо-математичної підготовки, що знаходить прояв у зростанні рівня засвоєння знань та їхніх якостей (повноти, глибини, міцності), а також самостійності студентів і сформованості їхнього вміння набувати знання з різних джерел. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.subject інноваційні технології uk_UA
dc.subject інформаційні технології uk_UA
dc.subject майбутні вчителі uk_UA
dc.title КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ЇХ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ uk_UA
dc.title.alternative Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук uk_UA
dc.type Thesis uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account