Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Здоров’язбережувальна компетентність як складова якісної професійної підготовки здобувачів вищої освіти

Show simple item record

dc.contributor.author Отравенко, О. В.
dc.contributor.author Отравенко, Е. В.
dc.contributor.author Otravenko, O.
dc.date.accessioned 2019-09-12T13:40:21Z
dc.date.available 2019-09-12T13:40:21Z
dc.date.issued 2019-05
dc.identifier.issn УДК 378.016:796
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4038
dc.description Отравенко О. В. Здоров’язбережувальна компетентність як складова якісної професійної підготовки здобувачів вищої освіти / О. В. Отравенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : педагогічні науки . - 2019. - №4 (327). - Ч. 1. - С. 100-107. uk_UA
dc.description.abstract Стаття присвячена дослідженню проблеми формування здоров’язбережувальної компетентності здобувачів як складової якісної професійної підготовки в закладах вищої освіти. Метою статті є аналіз науково-методичної літератури з проблеми дослідження та визначення компонентів, показників й рівнів сформованості здоров’язбережувальної компетентності здобувачів вищої освіти в процесі професійної підготовки. Для успішного вирішення завдань дослідження нами було визначено поняття «здоров’язбережувальна компетентність здобувачів вищої освіти» – як багатофакторна якість особистості, що інтегрує знання, уміння, навички, досвід та особистісні якості, які є дуже важливими чинниками для досягнення високих результатів у майбутній професійній діяльності; мотивів, ставлень та цінностей, що спрямовані на усвідомлення важливості здоров’я, здорового стилю життя для всієї життєдіяльності особистості, створення здоров’язберігаючого середовища та здоров’язберігаючої поведінки здобувачів в закладі вищої освіти й вдосконалення власного творчого потенціалу. На нашу думку, сутність здоров’язбережувальних технологій, що застосовуються на лекційних, практичних та самостійних заняттях, полягає в комплексній оцінці умов освіти і виховання, що дозволяють забезпечувати відмінний стан здоров’я молоді, дбати про високий рівень їхньої самореалізації, удосконалення навичок здорового стилю життя; ведення щоденників самоконтролю, здійснювати моніторинг показників індивідуального розвитку, прогнозувати можливі зміни здоров’я і проводити відповідні психолого-педагогічні, коригувальні, здоров’язбережувальні, рекреаційні заходи. Визначено компоненти структури здоров’язбережувальної компетентності здобувачів у закладах вищої освіти: когнітивний, аксіологічний та особистісно-діяльнісний. Всі компоненти взаємопов’язані. Слід підкреслити, що кожна конкретна ситуація вимагає певного підбору здібностей, якостей особистості, готовності майбутнього фахівця до здоров’язберігаючої діяльності. Як рівнів сформованості виділені: елементарний (низький), професійно-спрямований (середній), ціннісно-смисловий (високий). Визначено очікуваний результат від здоров’язбережувального навчання у закладах вищої освіти. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка " uk_UA
dc.relation.ispartofseries Педагогічні науки;
dc.subject здобувачі вищої освіти uk_UA
dc.subject здоров’язбережувальна компетентність uk_UA
dc.subject якість навчання uk_UA
dc.subject професійна підготовка uk_UA
dc.title Здоров’язбережувальна компетентність як складова якісної професійної підготовки здобувачів вищої освіти uk_UA
dc.title.alternative Здоровьесберегательная компетентность как составляющая качественной профессиональной подготовки соискателей высшего образования uk_UA
dc.title.alternative Health Saving Competence as a Component of High Quality Vocational Training of Higher Education Applicants uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account