Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Самостійні заняття в системі фізичного виховання студентів закладів вищої освіти

Show simple item record

dc.contributor.author Мартинова, Н. П.
dc.contributor.author Мартынова, Н. П.
dc.contributor.author Martynova, N.
dc.date.accessioned 2019-09-12T13:23:22Z
dc.date.available 2019-09-12T13:23:22Z
dc.date.issued 2019-05
dc.identifier.issn УДК 796.011.3:378
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4036
dc.description Мартинова Н. П. Самостійні заняття в системі фізичного виховання студентів закладів вищої освіти / Н. П. Мартинова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : педагогічні науки . - 2019. - №4 (327). - Ч. 1. - С. 62-70. uk_UA
dc.description.abstract У статті розглянуто доцільність використання самостійних занять фізичними вправами студентами закладів вищої освіти як однієї з форм зменшення дефіциту рухової активності, що сприяє більш ефективному відновленню організму після стомлення, різнобічному фізичному розвитку, засвоєнню навчального матеріалу з фізичного виховання, підвищенню розумової й фізичної працездатності, самовихованню та вихованню кращих рис характеру, поліпшує здоров’я студентів, є засобом активного відпочинку. Визначено, що обов’язкові заняття з фізичного виховання в тому об’ємі і в тій формі, що використовуються на сучасному етапі, не спроможні вирішити усіх поставлених завдань. Одним із шляхів вирішенню цієї проблеми сприяють самостійні заняття студентів фізичними вправами протягом тижня. Доведено, що ефективність самостійних занять залежить від наявності знань та попереднього тренувального досвіду, отриманого під керівництвом викладача та від активності студентів, від їх усвідомленого ставлення до нововведень. Формами самостійних занять з фізичної культури є ранкова гігієнічна гімнастика, вправи впродовж навчального дня, самостійні тренувальні заняття. Найбільш доступними засобами самостійних занять є ходьба і біг, плавання, ходьба і біг на лижах, ритмічна гімнастика, атлетична гімнастика, спортивні та рухливі ігри, туристські походи, велосипедні прогулянки. Виділено пріоритетні завдання самостійних занять: розвиток рухових якостей і функціональних можливостей організму; фізичне вдосконалення; покращення статури й постави, підвищення обсягу м’язової та пониження обсягу жирової маси; формування умінь і навичок самостійної організації занять фізичними вправами; самоконтроль за динамікою показників фізичної підготовленості та функціонального стану організму студентів. Зроблено висновок про необхідність надання державної підтримки: впровадження різнобічних заходів пропаганди здорового способу життя, що сформують ціннісне ставлення студентів до здоров’я; забезпечення кадрового професіоналізму викладачів кафедр фізичного виховання; вдосконалення матеріально-технічної бази ЗВО сучасними та привабливими спортивними спорудами для самостійного користування (бігові та велосипедні доріжки, спортивні тренажери, майданчики для спортивних ігор тощо), які мають бути доступними та безпечними. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка " uk_UA
dc.relation.ispartofseries Педагогічні науки;
dc.subject здоров’я uk_UA
dc.subject студенти uk_UA
dc.subject самостійні заняття uk_UA
dc.subject фізичні вправи uk_UA
dc.subject рухова активність uk_UA
dc.title Самостійні заняття в системі фізичного виховання студентів закладів вищої освіти uk_UA
dc.title.alternative Самостоятельные занятия в системе физического воспитания студентов высших учебных заведений uk_UA
dc.title.alternative Independent Сlasses in the System of Physical Education of Students of Higher Educational Institutions uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account