Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Формування музично-інтонаційної культури майбутнього музиканта: термінологічний аспект

Show simple item record

dc.contributor.author Михайлова, А. О.
dc.contributor.author Михайлова, А. О.
dc.contributor.author Mikhaylova, A. O.
dc.date.accessioned 2019-05-14T20:46:01Z
dc.date.available 2019-05-14T20:46:01Z
dc.date.issued 2017-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3864
dc.description Михайлова А. О. Формування музично-інтонаційної культури майбутнього музиканта: термінологічний аспект / А. О. Михайлова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки . – 2017. – №2 (307). – Ч. 2. – С. 110–117. uk_UA
dc.description.abstract У статті розглянуто питання фахової підготовки студентів музичних спеціальностей, а саме формування їх музично-інтонаційної культури як важливої складової особистісно-професійного розвитку. Рівень музично-інтонаційної культури є одним із ключових критеріїв оцінки готовності майбутніх музикантів до музично-виконавської й музично-педагогічної діяльності. Розуміння й виконання музичних творів передбачає, насамперед, сприйняття їх інтонаційного змісту, що полягає в осягненні інтонаційних закономірностей музики, розвитку інтонаційного слуху, здатності відчувати, диференціювати й узагальнювати інтонаційні зв’язки у звуковисотній структурі музичного матеріалу, умінні музичнограмотно й переконливо інтонувати музику під час її виконання тощо. Спираючись на поняття «культура» й «інтонація» стає можливим трактування феномену музично-інтонаційної культури як важливої професійно-особистісної якості, пов’язаної із засвоєнням різноманітних інтонаційних (вокальних) текстів, наукових знань й формуванням системи ціннісних орієнтацій. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка " uk_UA
dc.relation.ispartofseries Педагогічні науки;
dc.subject фахова підготовка uk_UA
dc.subject культура uk_UA
dc.subject інтонація uk_UA
dc.subject музично-інтонаційна культура uk_UA
dc.title Формування музично-інтонаційної культури майбутнього музиканта: термінологічний аспект uk_UA
dc.title.alternative Формирование музыкально-интонационной культуры будущого музыканта: терминологический аспект uk_UA
dc.title.alternative Formation of musical-intonational culture of the future musician: terminological aspect uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account