Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Розуміння сучасного концепту автентичності у філософській антропології через поняття ідентичності: компромісні методології

Show simple item record

dc.contributor.author Палій, К. С.
dc.contributor.author Палий, К. С.
dc.contributor.author Paliy, K. S.
dc.date.accessioned 2019-05-13T16:18:43Z
dc.date.available 2019-05-13T16:18:43Z
dc.date.issued 2017-03
dc.identifier.other УДК 130.2:316.373
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3842
dc.description Палій К. С. Розуміння сучасного концепту автентичності у філософській антропології через поняття ідентичності: компромісні методології / К. С. Палій // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки . – 2017. – №2 (307). – Ч. 2. – С. 12–19. uk_UA
dc.description.abstract Стаття присвячена короткому огляду з послідовним зіставленням понять автентичності та ідентичності з точки зору застосування у різних дискурсах та розгляду у різних методологіях. Для уточнення та концептуалізації поняття автентичності та смислів, які можна в нього вкладати, важливо розмежувати поняття автентичності та ідентичності, зокрема етнічної. Більше того, саме завдяки зіставленню вказаних понять і стає можливою ця концептуалізація. Експліцитний аналіз даних понять дозволяє встановити наявність тісних зв’язків між ними, вказати на можливість створення концепту автентичної ідентичності, який би виокремився із побіжно вживаних словосполучень у самостійну теорію. Також вказано різновиди можливих логічних відношень між розглядуваними поняттями. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка " uk_UA
dc.relation.ispartofseries Педагогічні науки;
dc.subject автентичність uk_UA
dc.subject ідентичність uk_UA
dc.subject самоздійснення uk_UA
dc.subject конструктивізм uk_UA
dc.subject есенціалізм uk_UA
dc.title Розуміння сучасного концепту автентичності у філософській антропології через поняття ідентичності: компромісні методології uk_UA
dc.title.alternative Понимание современного концепта подлинности философской антропологии через понятие идентичности: компромиссные методологии uk_UA
dc.title.alternative Understanding of modern concept of authenticity in philosophical anthropology through the concept of identity: the compromise methodologies uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account