Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Джерела до вивчення дитячої безпритульності та бездоглядності на Півдні України (60-і рр. XVIII – початок XX ст.)

Show simple item record

dc.contributor.author Москальова, Ю. Р.
dc.date.accessioned 2019-05-02T14:47:17Z
dc.date.available 2019-05-02T14:47:17Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.other УДК 930.2:314(477.7);"18/19"
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3798
dc.description Москальова Ю.Р. Джерела до вивчення дитячої безпритульності та бездоглядності на Півдні України (60-і рр. XVIII – початок XX ст.) : дис. на здобуття наук. ступ. кандидата іст. наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Юлія Романів Москальова ; наук. кер. Анна Володимирівна Гедьо ; Донецький національний університет імені Василя Стуса, МОН України. – Вsнниця, 2018. - 283 с. uk_UA
dc.description.abstract У дисертації на основі аналізу архівних та опублікованих джерел здійснено комплексне дослідження джерел з питань дитячої безпритульності та бездоглядності на Півдні України (60-ті рр. XVIIІ – початок ХХ ст.). Визначено стан наукового опрацювання проблеми, представництво джерел з питань опіки та піклування дітьми в архівосховищах України. Подано класифікацію опрацьованих джерел, методологічні основи їх опрацювання, інформативний потенціал, вказано на проблеми опрацювання та подальші перспективи. Проаналізовано корпус законодавчих актів та актових джерел, розкрито особливості документів діловодства та статистичних джерел, представлено детальний аналіз періодичних видань та джерел особового походження. Наголошено на репрезентативності актуалізованої джерельної бази з проблем дитячої безпритульності та бездоглядності на Півдні України. Доведено, що актуалізована джерельна база є репрезентативною, а інформація, вилучена під час її аналізу, – унікальною. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Донецький національний університет імені Василя Стуса uk_UA
dc.subject безпритульні uk_UA
dc.subject соціальна робота uk_UA
dc.subject законодавчі акти uk_UA
dc.title Джерела до вивчення дитячої безпритульності та бездоглядності на Півдні України (60-і рр. XVIII – початок XX ст.) uk_UA
dc.title.alternative Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук uk_UA
dc.type Thesis uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account