Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ

Show simple item record

dc.contributor.author Дубовой, О.
dc.contributor.author Бабич, В.
dc.contributor.author Dubovoyi, О.
dc.contributor.author Babich, V.
dc.date.accessioned 2019-05-01T14:19:14Z
dc.date.available 2019-05-01T14:19:14Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.other УДК 378.011.3-051:373.035
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3794
dc.description Дубовой О. Методика визначення стану сформованості соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи / О. В. Дубовой, В. Бабич // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – Вип. 19. Том 2. - С. 130-135. uk_UA
dc.description.abstract Стаття присвячена питанням формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи. Мета статті полягає у визначенні реального стану сформованості соціального здоров’я студентівюнаків та студентів-дівчат віднесених до спеціальної медичної групи. В експериментальній роботі взяли участь студенти спеціальної медичної групи 2-го курсу (n = 320: дівчата – n =167, юнаки – n = 153). Вік учасників дослідження – 18-19 років. Розроблено та апробовано авторську методику визначення рівнів сформованості соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи. З’ясовано, що більш ніж у третини студентів СМГ (35,2 % юнаків та 38 % дівчат) наявний низький та нижче середнього рівні сформованості соціального здоров’я. Наводиться авторське визначення поняття «соціальне здоров’я студентів спеціальної медичної групи», критерії та показники соціального здоров’я студентів СМГ. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.subject соціальне здоров'є uk_UA
dc.subject студенти uk_UA
dc.subject фізичне виховання uk_UA
dc.subject методика діагностики uk_UA
dc.title МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account