Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНІСНОГО КОМПОНЕНТУ У СТРУКТУРІ МЕДІА-КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Show simple item record

dc.contributor.author Толмачова, І. Г.
dc.date.accessioned 2019-04-10T22:01:07Z
dc.date.available 2019-04-10T22:01:07Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.other УДК 378.147
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3710
dc.description Толмачова І. Г. Характеристика діяльнісного компоненту у структурі медіакомпетентності / І. Г.Толмачова // Sciencerise: pedagogical education. – 2018. – № 7 (27). – С. 33-36. uk_UA
dc.description.abstract У статті йдеться про діяльнісну складову у структурі медіакомпетентності майбутніх учителів початкової школи. Визначено, сучасний учитель має уміти мотивувати учнів до навчання через комплекс медіазасобів, реалізовувати їхні освітні можливості на уроці. Саме тому, процес професійної підготовки в закладах вищої освіти повинен сприяти оволодінню комплексом теоретичних знань й практичних умінь й навичок щодо застосування медіа-засобів для задоволення освітніх потреб молодших школярів. У статті розкрито структуру медіа-компетентності майбутніх вчителів початкових класів, акцентуючи увагу на діяльнісному компоненті. Підкреслено, що створення відповідного медіа-середовища в закладах вищої освіти сприятиме формуванню медіа-компетентності, удосконалить навички роботи з програмовим забезпеченням, що стане результатом створення авторських медіа-продуктів. У статті йдеться про освітні можливості медіа-засобів: можливість якісно презентувати інформацію, створювати медіа-продукти з метою удосконалення освітнього процесу, урізноманітнення форм, методів, прийомів навчання, зацікавлення молодших школярів долучатись до проектної діяльності, різносторонньо вивчати дисципліни, що дозволить вийти за рамки освітнього процесу. З огляду на це, майбутній фахівець має на високому рівні реалізовувати їх, створюючи власні медіа-продукти. Визначено, що процес створення медіа-продуктів під час професійної підготовки формує певні професійні якості у майбутніх вчителів початкової школи, зокрема: активність, відповідальність, здатність до рефлексії тощо. Встановлено, що мультимедіа презентації є з одного боку медіа-продуктом, з іншого ‒ універсальним підходом для репрезентації освітньої інформації: зручний інтерфейс дозволить швидко ознайомитись з навчальною інформацією. До медіа-продуктів також відносяться: відео-матеріали, аудіоматеріали, електронні посібники, каталоги, книги, що дозволяють урізноманітнити освітній процес, ефективно реалізовувати освітню мету уроку. Отже, діяльнісний компонент у структурі медіа-компетентності віддзеркалює навички роботи з медіа-засобами, сприяє створенню медіапродуктів як ефективного засобу навчання й виховання сучасного покоління, націлений на формування професійної позиції з точки зору інновацій у галузі медіа uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.subject медіа-компетентність uk_UA
dc.subject майбутні вчителі uk_UA
dc.subject початкова школа uk_UA
dc.subject медіа-засоби uk_UA
dc.subject медіа-продукт uk_UA
dc.subject молодші школярі uk_UA
dc.title ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНІСНОГО КОМПОНЕНТУ У СТРУКТУРІ МЕДІА-КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account