Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Лексичні особливості текстів нормативноправових актів

Show simple item record

dc.contributor.author Скорофатова, А. О.
dc.contributor.author Скорофатова, А. А.
dc.contributor.author Skorofatova, A. O.
dc.date.accessioned 2019-04-10T11:30:39Z
dc.date.available 2019-04-10T11:30:39Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.other УДК 340.113+81'276.6:34(=161.2)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3704
dc.description Скорофатова А. О. Лексичні особливості текстів нормативноправових актів / А. О. Скорофатова // Лінгвістика : зб. наук. пр. / За ред. проф. К. Д. Глуховцевої. - Луганськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2014. – № 1 (31). – С. 74–84. uk_UA
dc.description.abstract У статті зазначено, що предметом багатьох правничих дискусій є лінгвістичний статус мови права, який визначається співвіднесенням її ознак з ознаками національної мов. Авторка обґрунтовує положення про те, що правова мова – це технолект, спеціальна мова, різновид літературної мови з характерними лінгвістичними ознаками, зумовленими специфікою правової сфери, аналізуючи особливості функціонування в текстах нормативно-правових актів індивідуальних і загальних, абстрактних і конкретних, оцінних і неоцінних, релятивних і привативних назв; з’ясовуючи словотвірні особливості та способи словотворення лексики нормативно-правових актів; виділяючи такі різновиди складних і складених назв, як зрощення, основоскладання, словоскладання, дескрипції, класичні складені назви та конвенціональні складені назви; спостерігаючи за особливостями вживання складноскорочених слів, абревіатур і скорочень; визначаючи специфіку метафори, метонімії, синекдохи в правовій мові; досліджуючи функціонально-семантичний потенціал омонімів, паронімів, полісем у текстах нормативно-правових актів. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка " uk_UA
dc.subject правова мова uk_UA
dc.subject лексика нормативно-правового акта uk_UA
dc.subject дескрипції uk_UA
dc.subject класичні складені назви uk_UA
dc.subject конвенціональні складені назви uk_UA
dc.subject релятивні назви uk_UA
dc.subject привативні назви uk_UA
dc.subject лексико-семантично трансформовані назви uk_UA
dc.title Лексичні особливості текстів нормативноправових актів uk_UA
dc.title.alternative Лексические особенности текстов нормативно-правовых актов uk_UA
dc.title.alternative Lexical Characteristics of Texts of Legal Acts uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account