Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Вербалізація обрядів шлюбного дня в українських східнослобожанських говірках

Show simple item record

dc.contributor.author Царьова, І. В.
dc.contributor.author Царёва, И. В.
dc.contributor.author Tsareva, I. V.
dc.date.accessioned 2019-04-10T10:58:44Z
dc.date.available 2019-04-10T10:58:44Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.other УДК 811.161.2.373
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3702
dc.description Царьова І. В. Вербалізація обрядів шлюбного дня в українських східнослобожанських говірках / І. В. Царьова // Лінгвістика : зб. наук. пр. / За ред. проф. К. Д. Глуховцевої. - Луганськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2014. – № 1 (31). – С. 57–64. uk_UA
dc.description.abstract У статті розглянуто архітектоніку обрядодій власне весільного циклу східнослобожанських говірок. З’ясовано, що актуальним і важливим є вивчення обрядових фразеологізмів, які розкривають нові аспекти етнокультурної семантики обрядових знаків, специфіку синонімії, ареальну варіативність мовних і позамовних складників обряду. Структуровано обряди шлюбного дня сучасного весілля, які містять 23 обрядодії. Проаналізовано склад, системні відношення та семантичну структуру обрядофразем весільного циклу східнослобожанських говірок. Доведено, що своєрідність досліджуваних номенів полягає в збереженні тенденції до значного варіювання фразем, розвитку додаткових значень в окремих обрядодіях. Обґрунтовано, що використання тих чи тих весільних атрибутів може дещо відрізнятися або за обрядовою навантаженістю, або за темпорально-локативним використанням, оскільки обрядовий текст становить єдність вербального (словесного), реалемного (предметного) та акціонального (виявленого в діях учасників обряду) планів. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка " uk_UA
dc.subject говірка uk_UA
dc.subject номен uk_UA
dc.subject обряд uk_UA
dc.subject обрядодія uk_UA
dc.subject обрядова фразеологія uk_UA
dc.subject семантика uk_UA
dc.title Вербалізація обрядів шлюбного дня в українських східнослобожанських говірках uk_UA
dc.title.alternative Вербализация обрядов брачного дня в украинских восточнослобожанских говорах uk_UA
dc.title.alternative Verbalization of the wedding day ceremony in the Ukrainian vostochnoslobozhansky dialects uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account