Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Ономасиологические классы квазикомпозитов

Show simple item record

dc.contributor.author Соснина, Л. В.
dc.contributor.author Сосніна, Л. В.
dc.contributor.author Sosnina, L. V.
dc.date.accessioned 2019-04-10T10:15:22Z
dc.date.available 2019-04-10T10:15:22Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.other УДК 81’373.611
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3700
dc.description Соснина Л. В. Ономасиологические классы квазикомпозитов / Л. В. Соснина // Лінгвістика : зб. наук. пр. / За ред. проф. К. Д. Глуховцевої. - Луганськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2014. – № 1 (31). – С. 30–37. uk_UA
dc.description.abstract Статтю присвячено проблемі виділення основних ономасіологічних класів квазікомпозитів, під якими розуміємо слова, утворювані за моделями, уже наявними в мові. Утворення квазікомпозитів відбувається у двох напрямах – за моделями універбалізаційних композитів та одиниць дериваційного композитоформування. В основу дослідження покладено теорію В. Теркулова про тричленну структуру ономасіологічного класу універбалізаційних композитів. Ці композити демонструють повну семантичну тотожність з базовим словосполученням, що значно спрощує виведення їхнього семантичного значення. Квазікомпозити не мають базового словосполучення, що істотно ускладнює їх виділення в окремі ономасіологічні класи. Ми пропонуємо виділити три основні класи – фізична ознака людини, її соціальна ознака та ознака предмету, особи чи явища з подальшим виділенням ономасіологічного базису. Ономасіологічну ознаку визначаємо на основі „аргументів диктуму”. Матеріалом для дослідження послугували приклади з інтернет-джерел, а також газет і журналів. Запропонована класифікація вимагає подальшого розгляду з урахуванням змін у лексичному складі сучасної російської мови. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка " uk_UA
dc.subject композит uk_UA
dc.subject ознака uk_UA
dc.subject базис uk_UA
dc.subject універбалізація uk_UA
dc.subject ономасіологічний клас uk_UA
dc.subject словосполучення uk_UA
dc.title Ономасиологические классы квазикомпозитов uk_UA
dc.title.alternative Onomasiological Classes of Quasi-Composites uk_UA
dc.title.alternative Ономасіологічні класи квазікомпозитів uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account