Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Професіоналізм як неофіційний термін мовлення фахівців дорожньо-будівельної галузі

Show simple item record

dc.contributor.author Книшенко, Н. П.
dc.contributor.author Кнышенко, Н. П.
dc.contributor.author Knyshenko, N. P.
dc.date.accessioned 2019-04-10T09:38:31Z
dc.date.available 2019-04-10T09:38:31Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.other УДК 811.161.2.’373.46;625
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3698
dc.description Книшенко Н. П. Професіоналізм як неофіційний термін мовлення фахівців дорожньо-будівельної галузі / Н. П. Книшенко // Лінгвістика : зб. наук. пр. / За ред. проф. К. Д. Глуховцевої. - Луганськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2014. – № 1 (31). – С. 17–23. uk_UA
dc.description.abstract Незважаючи на те, що на сьогодні в україністиці з’явилося багато ґрунтовних теоретичних праць, присвячених дослідженню актуальних для термінознавства питань, і ще більше студій, метою яких є опис на певній теоретико-методичній основі різних термінологій, усе ж деякі теоретичні питання потребують спеціального розгляду, оскільки їх висвітлення сприятиме чіткому окресленню термінологічного апарату під час дослідження дорожньо-будівельної термінології та методики вивчення відповідних термінологічних одиниць. У статті розглянуто професіоналізми галузі дорожнього будівництва. Уточнено поняття „термін”, „професіоналізм” у зв’язку із суперечливими визначеннями, що існують у науці сьогодні. Доведено, що слова „термін”, „професіоналізм”, якими найчастіше називають лексичні одиниці, що, на думку деяких науковців, мають бути залученими до розгляду в межах термінологічних досліджень, позначають відмінні за їхніми властивостями й ознаками спеціальні лексеми. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка " uk_UA
dc.subject ДБ – дорожнє будівництво uk_UA
dc.subject професійна лексика uk_UA
dc.subject професіоналізм uk_UA
dc.subject термін uk_UA
dc.subject термінологія uk_UA
dc.subject УДБТ – українська дорожньо-будівельна термінологія uk_UA
dc.subject ТС – термінологічна система uk_UA
dc.title Професіоналізм як неофіційний термін мовлення фахівців дорожньо-будівельної галузі uk_UA
dc.title.alternative Профессионализм как неофициальный термин языка специалистов дорожно-строительной отрасли uk_UA
dc.title.alternative The Industry Word as an Unofficial Term of the Language of Specialists Working in the Road-Building Industry uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account