Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Взаємодія мов і культур у контексті глобалізації

Show simple item record

dc.contributor.author Моісеєнко, О. Ю.
dc.contributor.author Моисеенко, Е. Ю.
dc.contributor.author Moiseyenko, E. Yu.
dc.date.accessioned 2019-04-01T17:30:20Z
dc.date.available 2019-04-01T17:30:20Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.other УДК 821.111’27(6-11)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3667
dc.description Моісеєнко О. Ю. Взаємодія мов і культур у контексті глобалізації / О. Ю. Моісеєнко // Лінгвістика : зб. наук. пр. / За ред. проф. К. Д. Глуховцевої. - Старобільськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2016. – № 2 (35). – С. 175–183 uk_UA
dc.description.abstract Метою статті є розгляд на матеріалі східноафриканського варіанта англійської мови лінгвістичних проявів культурної гібридизації, яка є основним трендом культурної глобалізації та передбачає діалектичну взаємодію між глобальною та локальними культурами, де обидві сторони зазнають змін унаслідок контактування. Установлено, що лінгвістичними наслідками культурної гібридизації є взаємопроникнення лексичних одиниць з різних мов, які позначають певні культурні традиції, мають певне світоглядне значення та здатні змінювати патерни життя та впливати на ментальність. Важливим у розумінні процесів гібридизації стає поняття локалізації, поєднання процесів модернізації локальних культур з досягненнями глобальної мультикультурної цивілізації. Лінгвістичним проявом локалізації є співфункціонування запозичених лексичних одиниць з лексичними одиницями мови, що запозичує, для позначення реалій, які виникають у процесі локалізації. У статті запропоновано інтегровану методологію вивчення певного варіанта мови з урахуванням етнолінгвокультурних чинників певної лінгвокультури та впливу глобальної лінгвокультури. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка " uk_UA
dc.subject східноафриканський варіант англійської мови uk_UA
dc.subject культурна гібридизація uk_UA
dc.subject глобалізація uk_UA
dc.subject лінгвокультура uk_UA
dc.subject локалізація uk_UA
dc.title Взаємодія мов і культур у контексті глобалізації uk_UA
dc.title.alternative Взаимодействие языков и культур в контексте глобализации uk_UA
dc.title.alternative Interaction of Languages and Cultures in the Context of Globalization uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account