Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Структурно-семантична характеристика географічних народних термінів на позначення лісу в українських східнослобожанських говірках Луганщини

Show simple item record

dc.contributor.author Слободян, О. В.
dc.contributor.author Слободян, Е. В.
dc.contributor.author Slobodyan, O. V.
dc.date.accessioned 2019-03-29T22:27:30Z
dc.date.available 2019-03-29T22:27:30Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.other УДК 811.161.2’373.21’282.2(477.61)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3659
dc.description Слободян О. В. Структурно-семантична характеристика географічних народних термінів на позначення лісу в українських східнослобожанських говірках Луганщини / О. В. Слободян // Лінгвістика : зб. наук. пр. / За ред. проф. К. Д. Глуховцевої. - Старобільськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2016. - № 2 (35). - С.103–114 uk_UA
dc.description.abstract Народна географічна термінологія східнослобожанських говірок Луганщини ще не було предметом спеціального вивчення. У статті описано народні географічні терміни на позначення лісу, здійснено їхній семантичний, етимологічний, словотвірний аналіз, виявлено особливості функціонування в говірках Луганської області в зіставленні з українською літературною мовою та її діалектами. Поданий діалектний дає змогу вивчити зону мовного контактування, з’ясувати особливості розвитку семантики. Це сприяє поглибленню теорії опису семантики діалектного слова і семантики конкретних назв в у загальнолінгвістичному аспекті. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка " uk_UA
dc.subject народна географічна термінологія (НГТ) uk_UA
dc.subject лексичне значення uk_UA
dc.subject лексико-семантична група (ЛСГ) uk_UA
dc.subject сема uk_UA
dc.subject інтегральна сема uk_UA
dc.subject диференційна сема uk_UA
dc.subject семантичний синкретизм uk_UA
dc.title Структурно-семантична характеристика географічних народних термінів на позначення лісу в українських східнослобожанських говірках Луганщини uk_UA
dc.title.alternative Структурно-семантические характеристики географических народных терминов для обозначения леса в украинских восточнослобожанских говорах Луганщины uk_UA
dc.title.alternative Structural-semantic characteristics geographical folk term for the forest in ukrainian eastslobozhanshchyna dialects Luhansk uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account