Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Фольклорні тексти збірки О. Курило „ Матеріяли до діалектології та фольклористики ” як джерело портретування подільського говору

Show simple item record

dc.contributor.author Гороф’янюк, І. В.
dc.contributor.author Горофянюк, И. В.
dc.contributor.author Horofyanyuk, I. V.
dc.date.accessioned 2019-03-29T21:53:03Z
dc.date.available 2019-03-29T21:53:03Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.other УДК [811.161.2’282:801.81](477.43/44)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3657
dc.description Гороф’янюк І. В. Фольклорні тексти збірки О. Курило „ Матеріяли до діалектології та фольклористики ” як джерело портретування подільського говору / І. В.Гороф’янюк // Лінгвістика : зб. наук. пр. / За ред. проф. К. Д. Глуховцевої. - Старобільськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2016. – № 2 (35). - С. 84–91 uk_UA
dc.description.abstract Стаття презентує результати дослідження евристичного потенціалу мови фольклору для вивчення подільського діалекту на різних мовних рівнях. Предметом аналізу стала збірка О. Курило „ Матеріяли до діалектології та фольклористики ” (Київ, 1928), що містить прозові фольклорні тексти (37 одиниць), які повно відображають фонетичні особливості мовлення інформаторів, записані в 20-х рр. XX ст. О. Курило в 9 н. пп. Вінницької області. Аналіз засвідчив широкий спектр діалектних явищ, притаманних подільському говору на всіх мовних рівнях: зафіксовано 158 мовних слововжитків (64 – на фонетичному, 47 – на морфологічному, 8 – на синтаксичному, 36 – на лексичному та 3 слововжитки на словотвірному рівнях). Дослідження вкотре підтверджує високу евристичну цінність фольклорних текстів, навіть друкованих, для діалектологічних студій. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка " uk_UA
dc.subject мова фольклору uk_UA
dc.subject діалектна мова uk_UA
dc.subject фонетичні особливості uk_UA
dc.subject лексичні особливості uk_UA
dc.subject морфологічні особливості uk_UA
dc.subject синтаксичні особливості uk_UA
dc.subject словотвірні особливості uk_UA
dc.subject подільський говір uk_UA
dc.title Фольклорні тексти збірки О. Курило „ Матеріяли до діалектології та фольклористики ” як джерело портретування подільського говору uk_UA
dc.title.alternative Фольклорные тексты сборника О. Курило „ Матеріяли до діалектології та фольклористики ” как источник портретирования подольского говора uk_UA
dc.title.alternative Folklore texts of the collection „Material to the Ukrainian dialectology and folklore” by O. Kurylo as a source of Podolsk dialect research uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account