Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Хмарні технології як засіб навчання основ математичної інформатики студентів технічних університетів

Show simple item record

dc.contributor.author Маркова, О. М.
dc.date.accessioned 2019-03-22T20:15:11Z
dc.date.available 2019-03-22T20:15:11Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.other УДК [372.8::519.7]::378.4+004.77
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3640
dc.description Маркова О. М. Хмарні технології як засіб навчання основ математичної інформатики студентів технічних університетів : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті (01 – Освіта/Педагогіка) / Оксана Миколаївна Маркова ; наук. кер. С. С. Семеріков ; Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – Кривий Ріг, 2018.- 327 с. uk_UA
dc.description.abstract На підставі аналізу наукової літератури розкрито теоретичні засади навчання основ математичної інформатики студентів технічних університетів; досліджено можливості застосування засобів хмарних технологій у підготовці майбутніх фахівців з інформаційних технологій; теоретично обґрунтовано методичні засади використання хмарних технологій як засобу навчання основ математичної інформатики студентів технічних університетів; дібрано та класифіковано засоби хмарних технологій навчання основ математичної інформатики студентів технічних університетів. У дослідженні розроблено та експериментально перевірено методику використання хмарних технологій як засобу навчання основ математичної інформатики студентів технічних університетів; удосконалено форми, методи та засоби навчання математичної інформатики студентів закладів вищої освіти шляхом розробки та впровадження хмаро зорієнтованих засобів навчання; дістали подальшого розвитку теорія та методика застосування програмних засобів інформатизації освіти, проектування та розвитку хмаро зорієнтованого навчального середовища, зміст методичних систем навчання інформатичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій у різних галузях освіти. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.subject хмарні технології uk_UA
dc.subject засоби навчання uk_UA
dc.subject студенти uk_UA
dc.title Хмарні технології як засіб навчання основ математичної інформатики студентів технічних університетів uk_UA
dc.title.alternative Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук uk_UA
dc.type Thesis uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account