Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Творчі педагогічні уміння як професійна компетентність майбутнього вчителя фізичної культури

Show simple item record

dc.contributor.author Соколенко, О. І.
dc.contributor.author Соколенко, Е. И.
dc.contributor.author Sokolenko, O.
dc.date.accessioned 2019-03-11T08:22:45Z
dc.date.available 2019-03-11T08:22:45Z
dc.date.issued 2017-04
dc.identifier.issn УДК 371.132:796
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3575
dc.description Соколенко О. І. Творчі педагогічні вміння як професійна компетентність майбутнього вчителя фізичної культури / О. І. Соколенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки . - 2017. - №3 (308). - С. 70-78. uk_UA
dc.description.abstract У статті на основі аналізу наукових праць надано стислу характеристику педагогічних творчих умінь як професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури. Творчі уміння – це реалізовані креативні здатності людини, результатом застосування яких є новий продукт професійної діяльності. Факт реалізації творчих умінь свідчить про переміщення особистості з лав потенційно творчої до дійсно такої. Для успішної педагогічної діяльності учителю фізичної культури потрібні глибокі професійні знання. Він має володіти досвідом професійної діяльності, який він здобув у процесі професійно-практичної роботи. І, лише пройшовши ці два етапи, він може оволодіти досвідом творчої діяльності й придбати творчі вміння, здатний виявляти педагогічні проблеми, їх осмислювати й вирішувати. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Педагогічні науки;
dc.relation.ispartofseries Педагогічні науки;
dc.subject уміння uk_UA
dc.subject творчі вміння uk_UA
dc.subject педагогічні творчі вміння uk_UA
dc.subject професійна компетентність uk_UA
dc.title Творчі педагогічні уміння як професійна компетентність майбутнього вчителя фізичної культури uk_UA
dc.title.alternative Творческие педагогические умения как профессиональная компетентность будущего учителя физической культуры uk_UA
dc.title.alternative Creative Pedagogical Skills as Professional Competence of Future Teachers of Physical Education uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account