Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Підвищення мотивації студенток ВНЗ до занять фізичною культурою та установки на здоровий спосіб життя

Show simple item record

dc.contributor.author Отравенко, О. В.
dc.contributor.author Отравенко, О. В.
dc.contributor.author Otravenko, O.
dc.contributor.author Шинкарьова, О. Д.
dc.contributor.author Шинкарева, О. Д.
dc.contributor.author Shinkaryova, O.
dc.date.accessioned 2019-03-11T08:02:30Z
dc.date.available 2019-03-11T08:02:30Z
dc.date.issued 2017-04
dc.identifier.issn УДК 378.147:796.011.3
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3574
dc.description Отравенко О. В. Підвищення мотивації студенток ВНЗ до занять фізичною культурою та установки на здоровий спосіб життя / О. В. Отравенко, О. Д. Шинкарьова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки . - 2017. - №3 (308). - С. 62-70. uk_UA
dc.description.abstract У статті особлива увага приділяється реформуванню системи фізичного виховання у ВНЗ, що передбачає постійне оновлення змісту програми сучасними фізкультурно-оздоровчими технологіями, спрямованими на формування стійких мотивацій на заняття фізичною культурою та установки на свідоме ведення здорового способу життя задля досягнення оптимального рівня професійної готовності, яка включає в себе набуття студентками спеціальних знань, умінь та навичок фізкультурно-оздоровчої діяльності. Пріоритетними мотивами занять фізичною культурою і спортом студенток є зміцнення здоров’я, свідома активність, задоволення студенток від занять, нові перспективи та результати (новизна, придбання знань, умінь і навичок, фізична досконалість), активний відпочинок. Отже, мотивація до занять фізичною культурою та ЗОЖ студенток – це система мотивів, які спонукають студенток до фізичного самовдосконалення. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Педагогічні науки;
dc.subject мотивація uk_UA
dc.subject фізична культура uk_UA
dc.subject фізичне виховання uk_UA
dc.subject студентки uk_UA
dc.subject здоровий спосіб життя uk_UA
dc.subject професійна підготовка uk_UA
dc.title Підвищення мотивації студенток ВНЗ до занять фізичною культурою та установки на здоровий спосіб життя uk_UA
dc.title.alternative Повышение мотивации студенток вузов к занятиям физической культурой и установки на здоровый образ жизни uk_UA
dc.title.alternative Increase of Motivation in Female Students of Higher Education Institutions to Physical Culture Classes and Attitudes to Healthy Life-Style uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account