Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Постановка проблеми підготовки реабілітологів до використання фізкультурнооздоровчих технологій

Show simple item record

dc.contributor.author Бурка, О. М.
dc.contributor.author Бурка, Е. Н.
dc.contributor.author Burka, O.
dc.date.accessioned 2019-02-28T08:28:49Z
dc.date.available 2019-02-28T08:28:49Z
dc.date.issued 2017-04
dc.identifier.issn УДК 378.14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3511
dc.description Бурка О. М. Постановка проблеми підготовки реабілітологів до використання фізкультурно-оздоровчих технологій / О. М. Бурка // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. - 2017. - № 3 (308). - С. 247-254. uk_UA
dc.description.abstract В статті наведено результати дослідження сучасного стану підготовки реабілітологів до використання фізкультурно-оздоровчих технологій. Проведено аналіз більше 50 літературних джерел та матеріалів мережі Інтернет. Дослідження змісту освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики демонструє наявність невідповідностей у сутності практичної освіти та підкреслює недостатній ступінь реалізації функції навчання майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до використання ФОТ у професійній діяльності. Встановлено, що забезпечення підготовки до реалізації фізкультурнооздоровчих технологій знаходиться на низькому рівні та потребує створення та впровадження інноваційних та квазіпрофесійних умов. Виокремлено кілька суперечностей та запропоновані шляхи їх вирішення. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Педагогічні науки;
dc.subject фахівець з фізичної реабілітації uk_UA
dc.subject підготовка uk_UA
dc.subject фізкультурно-оздоровчі технології uk_UA
dc.title Постановка проблеми підготовки реабілітологів до використання фізкультурнооздоровчих технологій uk_UA
dc.title.alternative Постановка проблемы подготовки реабилитологов к использованию физкультурно-оздоровительных технологий uk_UA
dc.title.alternative The Statement of the Problem of Preparation of Rehabilitation Specialists for the Use of Physical Culture and Health Technologies uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account