Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Оптимізація навальної мотивації майбутніх викладачів іноземних мов у процесі формування лінгвометодичної компетентності

Show simple item record

dc.contributor.author Кокнова, Т. А.
dc.date.accessioned 2019-02-15T12:11:54Z
dc.date.available 2019-02-15T12:11:54Z
dc.date.issued 2018-04
dc.identifier.other УДК 37.091.12.011.3-051:811]:378.147
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3470
dc.description Кокнова Т. А. Оптимізація навальної мотивації майбутніх викладачів іноземних мов у процесі формування лінгвометодичної компетентності / Т. А. Кокнова // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка : філологічні науки. - 2018. - №2 (316). - С. 260-268. uk_UA
dc.description.abstract У етапі розглянуто навчальну мотивацію студентів, як однієї з фундаментальних проблем і в психології та педагогіці, і в методиці. Розробка питання мотивації в процесі підготовки майбутніх викладачів іноземних мов пов’язана з аналізом джерел, що можуть стимулювати майбутніх спеціалістів до майбутнього саморозвитку, інтересу до навчання, зацікавленості майбутньою професійною діяльністю тощо. У процесі дослідження визначено процес формування навчальної мотивації як складний та багатоаспектний процес. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю пошуку шляхів для підвищення мотивації до оптимізації навчально-пізнавальної діяльності студентів щодо оволодіння ними лінгвометодичної компетентності. Розвиток лінгвометодичної компетентності залежить від розвитку навчальної мотивації студентів - майбутніх викладачів і вбачається необхідним елементом у процесі підготовки майбутніх викладачів іноземних мов. Тому в межах дослідження були визначені шляхи оптимізації навчальної мотивації в рамках дисциплін, що пов’язані із методикою викладання іноземних мов, до яких виокремлено: стимуляція особистої зацікавленості студентів, влаштування „випробувань”, делегування відповідальності, орієнтація на студенто-центрований підхід та розвиток творчих здібностей. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Філологічні науки;
dc.subject лінгвометодична компетентність uk_UA
dc.subject начальна мотивація uk_UA
dc.subject майбутні викладачі іноземних мов uk_UA
dc.subject процес формування uk_UA
dc.subject освітній процес uk_UA
dc.title Оптимізація навальної мотивації майбутніх викладачів іноземних мов у процесі формування лінгвометодичної компетентності uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account