Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Концепт: дискусійні проблеми інтерпретації, структури, типології

Show simple item record

dc.contributor.author Володарська, M. В.
dc.date.accessioned 2019-02-14T11:07:33Z
dc.date.available 2019-02-14T11:07:33Z
dc.date.issued 2018-04
dc.identifier.other УДК 82.0+808.1
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3459
dc.description Володарська M. В. Концепт: дискусійні проблеми інтерпретації, структури, типології / М.В. Володарська // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка : філологічні науки. - 2018. - №2 (316). - С. 209-221. uk_UA
dc.description.abstract У статті зроблено спробу простежити етимологію терміну «концепт», систематизувати його чисельні тлумачення в контексті психолінгвістичного, лінгвістичного, лінгвокогнітивного, культурного та лінгвокультурного підходів. Оскільки складність інтерпретації позиціонується, з одного боку, як наслідок міждисциплінарної природи концепту, а з іншого - його багатокомпонентної структури, розглянуто основні підходи сучасних науковців до проблеми структурування концепту (С. Воркачов, Н. Венжинович, В. Зусман, Ю. Степанов, Я. Яремко та ін.). Проаналізовано особливості кореляції термінів «концепт», «поняття», «універсалія», «стереотип»; окреслено принципові ознаки концепту, а також критерії класифікації та дискусійні питання типології. Досліджено погляди науковців на диференціацію концептів пізнавальних та художніх (С. Аскольдов), вербальних і невербальных (В. Зусман); індивідуально-психологічна складова художнього концепту позначена як маркер його унікальної позиції порівняно з концептом пізнавальним. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Філологічні науки;
dc.subject концепт uk_UA
dc.subject інтерпретація uk_UA
dc.subject структура концепту uk_UA
dc.subject типологія концептів uk_UA
dc.title Концепт: дискусійні проблеми інтерпретації, структури, типології uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account