Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Мовна сугестія як об’єкт лінгвістичного дослідження

Show simple item record

dc.contributor.author Кіреєнко, К. В.
dc.date.accessioned 2019-02-14T10:30:04Z
dc.date.available 2019-02-14T10:30:04Z
dc.date.issued 2018-04
dc.identifier.other УДК 81:159.91
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3457
dc.description Кіреєнко К. В. Мовна сугестія як об’єкт лінгвістичного дослідження / К. В. Кіреєнко // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка : філологічні науки. - 2018. - №2 (316). - С. 194-203. uk_UA
dc.description.abstract В статті розглянуто феномен мовної сугестії та еволюцію дослідження останньої в сучасній науці. Зазначено, що мовна сугестія як наукова проблема ввійшла до лінгвістичної теорії з боку психології та фізіології вищої нервової діяльності людини. Наголошено, що наріжним каменем теоретичних основ сугестивної лінгвістики є вирішення питання про провідну функцію мови на користь волюнтативної, інфлюативної або сугестивної - функції здійснення впливу і навіювання. Зазначено, що мовна сугестія є складним лінгвістичним явищем, що охоплює усі рівні мовної особистості: вербально-семантичний, когнітивний і мотиваційно- прагматичний. Підкреслено, що сугестивна функція є функцією тексту, тобто реалізується в корпусі тексту тією чи іншою мірою на кожному з його структурних рівнів. Розвиваючи цю думку, автор статті доходить висновку, що мова є універсальною сугестивною системою в тій мірі, що за допомогою мови ми можемо моделювати сугестивну картину світу, відображену в психіці сприймаючої аудиторії сугерендів. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Філологічні науки;
dc.subject сугестія uk_UA
dc.subject сугестивна функція мови uk_UA
dc.subject сугестивна лінгвістика uk_UA
dc.title Мовна сугестія як об’єкт лінгвістичного дослідження uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account