Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПТУ “ГЛОБАЛІЗАЦІЯ” У КОНЦЕПТОСФЕРІ СУЧАСНИХ ФРАНЦУЗІВ

Show simple item record

dc.contributor.author Шаповалова, Л. В.
dc.date.accessioned 2019-02-14T08:29:24Z
dc.date.available 2019-02-14T08:29:24Z
dc.date.issued 2018-04
dc.identifier.other УДК 81’33
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3451
dc.description Шаповалова Л. В., Лінгвокультурні особливості концепту “глобалізація” у концептосфері сучасних французів / Л. В. Шаповалова // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка : філологічні науки. - 2018. - №2 (316). - С. 149-157. uk_UA
dc.description.abstract Елобалізація - багатоаспекгний феномен сучасності, який у національних концептуальних картинах світу може набувати різних специфічних особливостей, віддзеркалюючи таким чином національний характер, менталітет, спосіб сприйняття та осмислення оточуючої реальності та себе у ній. Виявлення позитивних чи негативних конотацій відбувається шляхом аналізу складників, які формують концепт в національній концептосфері. Актуальність даного дослідження обумовлюється необхідністю вивчення французької мовної картини світу, її концептосфери для кращого розуміння національного менталітету та співвідношення його з іншими способами сприймати світ, зокрема з українським. Зважаючи на існування у французькій мові терміна “Мондіалізація” та на вплив тенденції використовувати у науковій літературі слова англійського походження, французькі лінгвісти намагаються диференціювати значення понять “Глобалізація” і “Мондіалізація”, щоб останнє не зникло із вжитку. Вони підкреслюють, що глобалізація - це етап мондіалізації. “Словник мондіалізацій”, складений дослідниками у різних галузях (географія, економіка, політичні і соціологічні науки), визначають мондіалізацію як “процес узагальнення обмінів між різними частинами людства, між різними місцями планети”. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Філологічні науки;
dc.subject концепт uk_UA
dc.subject концептосфера uk_UA
dc.subject глобалізація uk_UA
dc.subject мондіалізація uk_UA
dc.subject конотація uk_UA
dc.title ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПТУ “ГЛОБАЛІЗАЦІЯ” У КОНЦЕПТОСФЕРІ СУЧАСНИХ ФРАНЦУЗІВ uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account