Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Шляхи формування ключових компетентностей учнів на уроках української мови

Show simple item record

dc.contributor.author Попова, Л. О.
dc.contributor.author Попова, Л. А.
dc.contributor.author Popova, L.
dc.date.accessioned 2019-02-08T07:37:57Z
dc.date.available 2019-02-08T07:37:57Z
dc.date.issued 2018-03
dc.identifier.issn УДК 371.016:811.161.2
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3382
dc.description Попова Л. О. Шляхи формування ключових компетентностей учнів на уроках української мови / Л.О. Попова // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. - 2018 № 1 (315). - ч. 2. - С. 278-284. uk_UA
dc.description.abstract У статті виокремлено шляхи формування ключових компетентностей учнів на уроках української мови й подано методичний коментар до практичної реалізації їх. Автор на основі узагальнення праць українських і зарубіжних педагогів і лінгводидактів доходить висновку: ключові компетентності - це ключ до успішної адаптації особистості в суспільстві, індикатор, за яким можна визначити готовність і здатність її функціонувати в основних сферах життя. Зазначено, що, сприймаючи інформацію, учні не повинні архівувати її у своїй пам’яті, а мусять фільтрувати, обираючи найнеобхідніше, передбачаючи й моделюючи шляхи її застосування. Науковець вважає метод проектів одним з найпродуктивніших у компетентнісній парадигмі, оскільки він дає змогу не лише перевірити рівень знань учнів з української мови й предметів соціально-гуманітарного й природничо-математичного циклу, а й удосконалити вміння працювати з довідковою літературою й навички самостійної пошукової роботи, накопичити досвід організації власної дослідницької діяльності, сформувати здатність прогнозувати її результат. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Педагогічні науки;
dc.subject компетентність uk_UA
dc.subject ключові компетентності uk_UA
dc.subject уроки української мови uk_UA
dc.subject текст uk_UA
dc.subject метод проектів uk_UA
dc.title Шляхи формування ключових компетентностей учнів на уроках української мови uk_UA
dc.title.alternative Шляхи формування ключових компетентностей учнів на уроках української мови uk_UA
dc.title.alternative . Пути формирования ключевых компетентностей учащихся на уроках украинского языка uk_UA
dc.title.alternative The Ways of Students’ Key Competencies Formation in the Ukrainian Language Lessons uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account