Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Формування ціннісного ставлення до створення сім’ї студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності: методика констатувального етапу експерименту

Show simple item record

dc.contributor.author Шелест, Н. А.
dc.contributor.author Шелест, Н. А.
dc.contributor.author Shelest, N.
dc.date.accessioned 2019-02-07T14:43:09Z
dc.date.available 2019-02-07T14:43:09Z
dc.date.issued 2018-03
dc.identifier.issn УДК 377.015.31:378.663-057.87
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3363
dc.description Шелест Н. А. Формування ціннісного ставлення до створення сім’ї студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності: методика констатувального етапу експерименту / Н.А. Шелест // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. - 2018 № 1 (315). - ч. 2. - С. 203-210. uk_UA
dc.description.abstract У статті розкрито методику констатувального етапу експерименту з проблеми формування ціннісного ставленім до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності. Розроблено критерії і показники сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів: когнітивний (знання щодо сутності та функцій сім’ї; усвідомлення цінності сім’ї для окремої особистості та суспільства в цілому; усвідомлення важливості моральних цінностей (любові, дружби, вірності, взаємоповаги, взаєморозуміння) як основи сім’ї)); емоційно- ціннісний (мотивація на створення сім’ї та виконання подружніх і батьківських обов’язків; здатність до емпатії; прагнення створювати сімейні відносини і розвивати їх на основі моральних цінностей (любові, дружби, вірності, взаємоповаги, взаєморозуміння)); поведінково-діяльнісний (здатність до адекватного вибору поведінки в різних життєвих ситуаціях; наявність вміння спілкуватися з представниками протилежної статі; здатність до самовдосконалення себе як майбутнього сім’янина); схарактеризовано рівні сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентів аграрних коледжів: високий, середній, низький. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Педагогічні науки;
dc.subject рівні сформованості ціннісного ставлення до створення сім’ї uk_UA
dc.subject показники uk_UA
dc.subject критерії uk_UA
dc.subject студенти аграрних коледжів uk_UA
dc.subject ціннісне ставлення до створення сім’ї uk_UA
dc.subject методика констатувального етапу експерименту uk_UA
dc.title Формування ціннісного ставлення до створення сім’ї студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності: методика констатувального етапу експерименту uk_UA
dc.title.alternative Формування ціннісного ставлення до створення сім’ї студентів аграрних коледжів у позааудиторній діяльності: методика констатувального етапу експерименту uk_UA
dc.title.alternative Формирование ценностного отношения к созданию семьи студентов аграрних колледжей во внеаудиторной деятельности: методика констатирующего этапа эксперимента uk_UA
dc.title.alternative The Formation of Value Attitude to Creating Family Among Students of Agricultural Colleges in After Classroom Activities: the Methodology of a Summative Phase of the Experiment uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account