Show simple item record

dc.contributor.author Stefanova, N. A.
dc.date.accessioned 2019-02-07T13:22:43Z
dc.date.available 2019-02-07T13:22:43Z
dc.date.issued 2018-04
dc.identifier.other УДК 811.111’373.47-048.66
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3346
dc.description Stefanova N. A., Expressive means of refusal utterances / N. A. Stefanova // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка : філологічні науки. - 2018. - №2 (316). - С. 83-88. uk_UA
dc.description.abstract Автор піднімає проблему дослідження емфатичних структур у конструкціях відмови, які лише нещодавно потрапили у поле зору дослідників. І досі ще немає єдиної лінгвістичної класифікації емфатичних конструкцій в англійській мові. Автор статті робить спробу проаналізувати використання різноманітних конструкцій відмови з точки зору синтаксичного, лексичного й семантичного аспектів. У якості матеріалу було обрано різноманітні твори американських та британських письменників різних часів та жанрів (Т. Драйзер, О. Уайльд, Д. Селінджер, Дж. Роулінг). Було доведено, що, незважаючи на різноманітність стилів, можна прослідкувати єдині принципи використання експресивних засобів у висловлюваннях відмови. Даний матеріал може бути використаний при викладанні англійської мови, а також при перекладі текстів різного стильового спрямування. Експресивні засоби у конструкціях відмови використовуються у розмовних висловлюваннях, а також в офіційному стилі. Підкреслюється, що експресивність має національний характер, а тому це може створювати складнощі у розумінні дискурсу не носієм мови, а також під час перекладу. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Філологічні науки;
dc.subject експресивні засоби uk_UA
dc.subject емфатичні конструкції uk_UA
dc.subject відмова uk_UA
dc.title EXPRESSIVE MEANS OF REFUSAL UTTERANCES uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account