Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Технології проектного навчання у процесі формування економічної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей

Show simple item record

dc.contributor.author Морозова, M. M.
dc.contributor.author Морозова, М. Н.
dc.contributor.author Morozova, М.
dc.date.accessioned 2019-02-07T13:22:16Z
dc.date.available 2019-02-07T13:22:16Z
dc.date.issued 2018-03
dc.identifier.issn УДК 378.14:33:001.891
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3345
dc.description Морозова M. M. Технології проектного навчання у процесі формування економічної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей / М.М. Морозова // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. - 2018 № 1 (315). - ч. 2. - С. 138-146. uk_UA
dc.description.abstract У статті обгрунтовано один із шляхів ефективного формування економічної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей - використання в освітньому процесі ВНЗ технології проектного навчання з проблем економічної теорії та практики. Доведено, що використання в освітньому процесі ВНЗ технологій проектного навчання сприяє формуванню цілісної й міцної системи знань студентів гуманітарних спеціальностей у галузі економіки, беззаперечного розуміння їх практичного значення, вмінь сприймати, узагальнювати, аналізувати та критично оцінювати професійно важливу інформацію економічного спрямування із використанням сучасних інформаційних технологій, усвідомленню необхідності у формуванні своєї економічної компетентності як особистісно-значущої цінності задля забезпечення ефективної професійної діяльності у гуманітарній сфері, розвитку їх здатності до самоосвіти й самовиховання, формуванню базових економічних вмінь і навичок та накопиченню необхідного досвіду економічної діяльності у майбутній професійній галузі. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Педагогічні науки;
dc.subject економічна компетентність uk_UA
dc.subject освітній процес ВНЗ. uk_UA
dc.subject технології проектного навчання uk_UA
dc.subject студенти гуманітарних спеціальностей uk_UA
dc.title Технології проектного навчання у процесі формування економічної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей uk_UA
dc.title.alternative Технології проектного навчання у процесі формування економічної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей uk_UA
dc.title.alternative Технологии проектного обучения в процессе формирования экономической компетентности студентов гуманитарных специальностей uk_UA
dc.title.alternative Project Learning Technologies in Process of Formation of Economic Competence of Students of the Humanities uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account