Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Фізичне виховання студентської молоді в контексті гуманітарної політики держави

Show simple item record

dc.contributor.author Ливацький, О. В.
dc.contributor.author Ливацкий, А. В.
dc.contributor.author Lyvatskiy, A.
dc.date.accessioned 2019-02-07T12:27:04Z
dc.date.available 2019-02-07T12:27:04Z
dc.date.issued 2018-03
dc.identifier.issn УДК 796.011.3
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3334
dc.description Ливацький О. В. Фізичне виховання студентської молоді в контексті гуманітарної політики держави / О.В. Ливацький // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. - 2018 № 1 (315). - ч. 2. - С. 118-122. uk_UA
dc.description.abstract У статті розкрито сутність та зміст фізичного виховання студентської молоді в контексті гуманітарної політики держави. Зазначено, що державна політика у сфері фізичної культури і спорту ґрунтується на засадах визнання фізичної культури і спорту як пріоритетного напряму гуманітарної політики держави, забезпечення гуманістичної спрямованості та пріоритету загальнолюдських цінностей, справедливості, взаємної поваги та тендерної рівності. Еуманітарна політика розглядається як система принципів, цілей, механізмів, послідовних заходів, що мають на меті створення умов для гуманітарного розвитку суспільства, соціальної, інтелектуально-духовної безпеки людини й суспільства, реалізацію соціальних, духовних потреб, формування і збагачення творчого потенціалу особи. Фізичне виховання студентів є нерозривною складовою частиною вищої гуманітарної освіти, результатом комплексної педагогічної дії на особистість майбутнього фахівця в процесі формування його професійної компетенції. Результат цього процесу - рівень індивідуальної і фізичної культури кожного студента, його духовність, ступінь розвитку професійно значущих здібностей uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Педагогічні науки;
dc.subject фізична культура uk_UA
dc.subject фізичне виховання uk_UA
dc.subject студент uk_UA
dc.subject заклад вищої освіти uk_UA
dc.subject гуманітарна політика uk_UA
dc.title Фізичне виховання студентської молоді в контексті гуманітарної політики держави uk_UA
dc.title.alternative Фізичне виховання студентської молоді в контексті гуманітарної політики держави uk_UA
dc.title.alternative Физическое воспитание студенческой молодежи в контексте гуманитарной политики государства uk_UA
dc.title.alternative The Physical Education of Student Youth in the Context of the State Humanitarian Politics uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account