Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

КОРЕКЦІЯ ЕЙДЖИЗМУ МОЛОДІ ЯК СОЦІАЛЬНО- ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Show simple item record

dc.contributor.author Печериця, Н. М.
dc.contributor.author Pecheritsa, N.
dc.contributor.author Печерица, Н. М.
dc.date.accessioned 2019-02-07T12:02:04Z
dc.date.available 2019-02-07T12:02:04Z
dc.date.issued 2018-03
dc.identifier.other УДК 37.013.42:316.482.050.63:342.72
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3326
dc.description Печериця H. M. Корекція ейджизму молоді як соціально- педагогічна проблема / Н. М. Печериця // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : педагогічні науки . - 2018. - №1 (315). - Ч. 1. - С. 101-109. uk_UA
dc.description.abstract У статті проаналізовано наукові праці у яких досліджено проблеми молоді та ейджизму. Обгрунтовано актуалізацію молоді у сучасному суспільстві як специфічної соціальної групи, особливості молоді в процесі соціалізації. Виокремлено соціальні стереотипи, які призводять до девіації в процесі соціалізації молоді. Розкрито сутність ейджизму в цілому та види його прояву молоддю стосовно людей похилого віку. Визначено роль конструктивної міжособистісної взаємодії молоді та людей похилого віку для соціального розвитку представників обох соціальних груп. Обгрунтовано суть корекції та специфіку застосування соціально-педагогічної корекції з метою виправлення чи зменшення негативного стереотипного уявлення щодо старості та людей похилого віку серед молоді. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Педагогічні науки;
dc.subject молодь uk_UA
dc.subject ейджизм uk_UA
dc.subject соціальні стереотипи uk_UA
dc.subject корекція uk_UA
dc.subject соціально-педагогічна корекція uk_UA
dc.title КОРЕКЦІЯ ЕЙДЖИЗМУ МОЛОДІ ЯК СОЦІАЛЬНО- ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА uk_UA
dc.title.alternative Коррекция ейджизма молодежи как социально¬педагогическая проблема uk_UA
dc.title.alternative Correction of Youth's Ageism as a Social and Pedagogical Problem uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account