Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Професійна культура майбутніх лікарів: етико-деонтологічний аспект

Show simple item record

dc.contributor.author Євтушенко, Ю. О.
dc.contributor.author Евтушенко, Ю. А.
dc.contributor.author Yevtushenko, Yu.
dc.date.accessioned 2019-02-07T11:48:35Z
dc.date.available 2019-02-07T11:48:35Z
dc.date.issued 2018-03
dc.identifier.issn УДК 378.461:614.253
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3322
dc.description Євтушенко Ю. О. Професійна культура майбутніх лікарів: етико-деонтологічний аспект / Ю.О. Євтушенко // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. - 2018 № 1 (315). - ч. 2. - С. 81-86. uk_UA
dc.description.abstract Стаття присвячена визначенню сутнісних характеристик етико- деонтологічної культури майбутніх лікарів як важливої складової їх загальної професійної культури. Доведено, що процес формування етико-деонтологічної культури майбутніх лікарів як складової їх загальної професійної культури є невід’ємною частиною освітнього процесу медичного ВНЗ, в якому на основі використання наукових підходів (системний, компетентнісний, особистісно зорієнтований, культурологічний) та низки відповідних методологічних принципів організації навчання майбутні фахівці медичної галузі набувають необхідні їм у подальшій професійній діяльності етико-деонтологічні знання, навички та вміння, розуміють етико-деонтологічну культуру як особистісну професійно-моральну цінність, розкривають свій інтелектуальний, професійно-етичний потенціал, демонструють готовність до використання гуманістичних цінностей, етичних принципів, деонтологічних норм й правил у своїй практичній діяльності лікаря uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Педагогічні науки;
dc.subject професійна культура uk_UA
dc.subject етико-деонтологічна культура uk_UA
dc.subject сутнісні характеристики uk_UA
dc.subject майбутні лікарі uk_UA
dc.subject освітній процес медичного внз uk_UA
dc.title Професійна культура майбутніх лікарів: етико-деонтологічний аспект uk_UA
dc.title.alternative Професійна культура майбутніх лікарів: етико-деонтологічний аспект uk_UA
dc.title.alternative Профессиональная культура будущих врачей: этико-деонтологический аспект uk_UA
dc.title.alternative Professional Culture of Future Doctors: Ethical and Deontological Aspect uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account