Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Становлення білінгвокультурної особистості майбутнього вчителя іноземної мови

Show simple item record

dc.contributor.author Дьоміна, В. В.
dc.contributor.author Демина, В. В.
dc.contributor.author Domina, V.
dc.date.accessioned 2019-02-07T11:38:26Z
dc.date.available 2019-02-07T11:38:26Z
dc.date.issued 2018-03
dc.identifier.issn УДК 378.016:811
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3320
dc.description Дьоміна В. В. Становлення білінгвокультурної особистості майбутнього вчителя іноземної мови / В.В. Дьоміна // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. - 2018 № 1 (315). - ч. 2. - С. 73-80. uk_UA
dc.description.abstract У статті розкрито поняття білінгвальна особистість як професійна та культурологічна характеристика педагога-філолога, сутність якої визначається нами як особистість, що володіє рідною та іноземною мовами на рівні, достатньому для ефективного спілкування у білінгвальному діалогічному просторі, усвідомлює себе як суб’єкт і об’єкт двох культур і має сформовані інтегративні й комунікативні навички міжкультурної взаємодії та спілкування; обгрунтовано визначення білінгвальної культури як компонента педагогічної культури майбутнього вчителя іноземної мови, необхідного для обміну інформацією між представниками білінгвокультур засобами рідної та іноземної мов; представлено шляхи становлення білінгвальної особистості у процесі освіти в виховання майбутніх учителів іноземної мови до та специфіка їх професійної підготовки, яка полягає у формуванні комунікативно-мовних білінгвальних умінь для здійснення білінгвального спілкування, результативність якого залежить від рівня оволодіння комунікативно- мовними уміннями і здатності організувати мовну взаємодію в контексті інтеграції мов і культур сприяє, що полегшує адаптацію педагога-філолога до нових соці оку льтурних умов, допомагає організації і координації його професійно-педагогічній діяльності, дозволяє отримати визнання правильності своїх дій від іншомовних груп uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Педагогічні науки;
dc.subject білінгвізм uk_UA
dc.subject білінгвальна особистость uk_UA
dc.subject білінгвальне спілкування uk_UA
dc.subject майбутні вчителі іноземної мови uk_UA
dc.subject педагогіка uk_UA
dc.title Становлення білінгвокультурної особистості майбутнього вчителя іноземної мови uk_UA
dc.title.alternative Становлення білінгвокультурної особистості майбутнього вчителя іноземної мови uk_UA
dc.title.alternative Становление билингвокультурной личности будущего учителя иностранного языка uk_UA
dc.title.alternative Formation of the Biling-Vocational Person of the Future Teacher of Foreign Language uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account