Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Сполучникові фразеологічні одиниці у французькій та румунській мовах

Show simple item record

dc.contributor.author Князева, Д. А.
dc.date.accessioned 2019-02-07T10:18:21Z
dc.date.available 2019-02-07T10:18:21Z
dc.date.issued 2018-04
dc.identifier.other УДК [811.133.1+811.135.1 ]373.7
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3313
dc.description Князева Д. А. Сполучникові фразеологічні одиниці у французькій та румунській мовах / Д. А. Князева // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Філологічні науки. - 2018. - №2 (316). - С. 16-23. uk_UA
dc.description.abstract У статті йдеться про простий сполучник que (фр) та сполучник cd се (рум), який є оформлювачами сполучникових фразеологічних одиниць (далі - СФО). Під терміном СФО ми розуміємо такі сталі нерозкладені синтаксичні сполучення, які виконують граматичну функцію сполучника і в якому хоча б один з компонентів змінює своє пряме значення і в даному значенні комбінується лише з обмеженою кількістю слів. Запозичений з латині (quod, quam, quia), сполучник que вважається універсальним. Румунський сполучник cd існував як еквівалент латинського сполучника quid. Його різні семантичні значення приводять, як і в французькій мові сполучника que, до виникнення нових граматикалізованих фразеологічних одиниць, у яких cd уточнюють граматичні якості та їх еквівалентність сполучнику. Сполучники que/câ не мають конкретного семантичного значення. Така концентрація синтаксичної підрядності, підпорядкованих у одному сполучнику, призводить до нечіткості у відношеннях головної та підрядної частин та до необхідності диференціації відношень за допомогою різних уточнюючих слів (іменників, прийменників, дієслівних форм). Широка сполучуваність que/câ з іншими сполучниками та сполучниковими словами є підтвердженням втрати даними сполучниками лексичного значення та їхні трансформації в показника підрядності. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Філологічні науки;
dc.subject сполучникова фразеологічна одиниця uk_UA
dc.subject підрядність uk_UA
dc.subject опорний елемент uk_UA
dc.title Сполучникові фразеологічні одиниці у французькій та румунській мовах uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account