Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Формування ціннісного ставлення студентів вищих педагогічних навчальних закладів до свого здоров’я

Show simple item record

dc.contributor.author Соколенко, О. І.
dc.date.accessioned 2015-12-10T09:34:40Z
dc.date.available 2015-12-10T09:34:40Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other УДК 371.7 (043)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/325
dc.description Соколенко О. І. Формування ціннісного ставлення студентів вищих педагогічних навчальних закладів до свого здоров’я : дис.на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / О. І. Соколенко; Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2008. - 23 с. uk_UA
dc.description.abstract Дисертаційне дослідження присвячене проблемі формування ціннісного ставлення студентів вищих педагогічних навчальних закладів до свого здоров’я. У дисертації представлено аналіз історико-педагогічної літератури щодо проблеми здоров’я підростаючого покоління в педагогічній науці. Розкрито сутність ціннісного ставлення студентів вищих педагогічних навчальних закладів до свого здоров’я, яка включає мотиваційну, когнітивну, афективну, конативну складові. У виконаному дослідженні вперше обґрунтовано педагогічні умови формування ціннісного ставлення студентів вищих педагогічних навчальних закладів до свого здоров’я, розроблено та впроваджено в навчальний процес спецкурс „Здоров’я студентів як цінність” та програму формування ціннісного ставлення студентів вищих педагогічних навчальних закладів до свого здоров’я, застосовано інтерактивні методи навчання. Визначено критерії, показники та рівні сформованості ціннісного ставлення студентів вищих педагогічних навчальних закладів до свого здоров’я. Експериментально перевірено педагогічні умови формування ціннісного ставлення студентів вищих педагогічних навчальних закладів до свого здоров’я, що підтвердило основні положення висунутої гіпотези. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.subject цінність uk_UA
dc.subject здоровий спосіб життя uk_UA
dc.subject здоров’є uk_UA
dc.subject навчальні заклади uk_UA
dc.title Формування ціннісного ставлення студентів вищих педагогічних навчальних закладів до свого здоров’я uk_UA
dc.title.alternative А втореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук uk_UA
dc.type Book uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account