Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Створення та розвиток синдикатів у промисловості Російської імперії наприкінці XIX – на початку XX ст.

Show simple item record

dc.contributor.author Забудкова, О. А.
dc.date.accessioned 2018-11-28T18:32:59Z
dc.date.available 2018-11-28T18:32:59Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.other УДК 334.754(470+571)"18/19"
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3123
dc.description Забудкова О. А. Створення та розвиток синдикатів у промисловості Російської імперії наприкінці XIX – на початку XX ст. : дис. на здобуття наук. ступ. кандидата історич. наук за спеціальністю 07.00.02 – Всесвітня історія. / О. А. Забудкова ; Наук. кер. Анатолій Олексійович Климов ; ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченкаˮ, МОН України. – Старобільськ, 2018. - 251 с. uk_UA
dc.description.abstract Дисертацію присвячено комплексному вивченню процесу створення та діяльності синдикатів у промисловості Російської імперії наприкінці XIX – на початку XX ст. У межах дослідження встановлено, що економічні умови Російської імперії кінця XIX – початку XX ст. сприяли монополізації промисловості, найстійкішою формою якої тут стали синдикати. Вивчено їхню структуру, проаналізовано контрагентські договори найбільших союзів, які забезпечували їхню діяльність, спрямовану на концентрацію збуту в руках спільної продажної контори. Розглянуто основні напрямки діяльності синдикатів – збереження чинних угод, боротьба з конкурентами та отримання максимальних прибутків від споживачів. Установлено, що урядова політика щодо синдикатів вирізнялася непослідовністю, однак враховувала передусім інтереси держави. Украй негативним було ставлення до синдикатів широких верств населення. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.subject промисловість uk_UA
dc.subject Російська імперія uk_UA
dc.subject синдикати uk_UA
dc.subject монополія uk_UA
dc.title Створення та розвиток синдикатів у промисловості Російської імперії наприкінці XIX – на початку XX ст. uk_UA
dc.title.alternative дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук uk_UA
dc.type Thesis uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account