Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Джерела з історії виникнення, становлення та розвитку біржової справи України (друга пол. ХІХ - поч. ХХ ст.)

Show simple item record

dc.contributor.author Алтухов, О. А.
dc.date.accessioned 2018-11-28T18:19:26Z
dc.date.available 2018-11-28T18:19:26Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.other УДК 336.7(477)"18/19"
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3121
dc.description Алтухов О. А. Джерела з історії виникнення, становлення та розвитку біржової справи України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : дис. на здобуття наук. ступ. канд. істор. наук за спеціальністю 07.00.06. – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / О. А. Алтухов ; Наук. кер. Олександр Вікторович Набока ; ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», МОН України. – Старобільськ, 2018. - 195 с. uk_UA
dc.description.abstract Дисертація присвячена аналізу, науковій оцінці та використанню комплексу різних за характером та походженням джерел з історії виникнення, становлення та розвитку біржової справи України у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. та виявленню їхнього інформаційного потенціалу. Проведено роботу щодо пошуку, класифікації та публікації джерельних матеріалів, пов’язаних з діяльністю провідних біржових установ України в період, який досліджується. Зроблено висновок про їх репрезентативність, автентичність, інформаційність, а також з’ясовано специфіку публікації джерел. Доведено, що кожне зі схарактеризованих у дисертаційній роботі джерел має різний інформаційний потенціал та насиченість. Проаналізовані матеріали висвітлюють різнобічні аспекти розвитку біржової справи в Україні в досліджуваний період. Законодавчі матеріали дозволяють розглянути такий аспект, як юридичний статус біржових установ України; звітна документація – інтереси біржового світу щодо певних комерційних та торгівельних питань, наративні матеріали – ставлення до біржової торгівлі з боку різних верств суспільства; матеріали тогочасної преси – негативні тенденції розвитку біржової справи в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Для повноцінного розкриття проблеми, яка вивчається, важливе комплексне поєднання всього пласта документальних матеріалів. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.subject біржова справа uk_UA
dc.title Джерела з історії виникнення, становлення та розвитку біржової справи України (друга пол. ХІХ - поч. ХХ ст.) uk_UA
dc.title.alternative Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук uk_UA
dc.type Thesis uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account