Browsing Статті by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Чалий, В. Ю.; Чалый, В. Ю.; Chaly, V. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2017-04)
  Стаття присвячена проблемі низької мотивації студентів педагогічних ВНЗ до занять фізичною культурою. У роботі визначено основні чинники, що впливають на актуалізацію навчальної діяльності; проаналізовано застосування ...
 • Мороз, Ю. М.; Мороз, Ю. Н.; Moroz, Y. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2017-04)
  В статті розглядаються проблема реформування рекреаційної сфери, становлення сфери фізичної рекреації як наукового напрямку, як одного з провідних шляхів відновлення оздоровчої роботи з населенням, спосіб раціонально ...
 • Карпенко, М. І.; Карпенко, М. И.; Karpenko, M. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2017-04)
  Статтю присвячено проблемі формування культури здоров’я молодших школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. Теоретичний і практичний досвід павлиського вченого з формування здоров’я дітей та молоді подає приклад ...
 • Шинкарьов, С. І.; Шинкарев, С. И.; Shinkarev, S. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2017-04)
  В статті виявлено, що до теоретико-методичних основ відбору на першому та другому етапах багаторічної підготовки слід віднести наступні методи дослідження як, антропометричні обстеження, медикобіологічні дослідження, ...
 • Гончаренко, В. І.; Гончаренко, В. И.; Honcharenko, V. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2017-04)
  У статті розглядаються питання побудови першого підготовчого періоду річного тренувального циклу висококваліфікованих спортсменок у хокеї на траві, що базуються на принципах теорії періодизації, програмування та моделювання ...
 • Солоненко, Є. В.; Солоненко, Є. В.; Solonenko, Y.; Січенікова, Л. Ю.; Сиченикова, Л. Ю.; Sichenikova, L.; Ратов, А. М.; Ратов, А. М.; Ratov, А. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2017-04)
  У статті представлений аналіз науково-методичної літератури щодо використання спеціальних засобів психологічної підготовки спортсменів під час змагальної діяльності. Останнім часом лучники недостатньо приділяють увагу як ...
 • Щурова, Н. В.; Щурова, Н. В.; Shchurova, N. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2017-04)
  У статті основну увагу приділено визначенню стану сформованості фізичного здоров’я старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів Луганської області, без чого неможливо вдосконалення педагогічного процесу в ...
 • Лапицький, В. О.; Лапицкий, В. А.; Lapitsky, V.; Скрипка, І. М.; Скрипка, И. М.; Skripka, M. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2017-04)
  У статті на основі аналізу спеціальної літератури визначено, що головною особливістю бодіфітнесу є те що під час тренувань велику увагу приділяють силовим вправам. Визначили, що питання застосування фітнес програм силового ...
 • Божков, П. М.; Божков, П. Н.; Bozhkov, P.; Шинкарьов, С. І.; Шинкарев, С. И.; Shinkarev, S. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2017-04)
  В статті обгрунтовано педагогічні і фізіологічні показники, що використовують при відборі дітей для занять спортом. Для функціональних показників характерна значна генетична обумовленість багатьох фізіологічних параметрів, ...
 • Ярошенко, П. В.; Ярошенко, П. В.; Yaroshenko, P.; Подибайло, О. Ю.; Подибайло, А. Ю.; Podybaylo, O. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2017-04)
  Статтю присвячено обговоренню чинників, що визначають ефективность виховання фізичних якостей учнів на заняттях фізичної культури. Розкрито основи та критерії оптимального нормування рухової активності школярів як основної ...
 • Полулященко, Т. Л.; Полулященко, Т. Л.; Polulyaschenko, T. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2017-04)
  В статті порушено актуальну тему дослідження педагогічних умов виховання та навчання. Основна мета статті – пошук моделей педагогічних умов які сприятимуть навчанню та вихованню у процесі занять велосипедним спортом у ...
 • Школа, Е. Н.; Бойченко, А. В.; Шалепа, А. Г.; Shkola, E.; Школа, О. М.; Boychenko, A.; ; Шалепа, О. Г.; Shalepa, A. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2017-04)
  В статье на основе анализа научных работ и для решения задач исследования были использованы особенности игровых методов обучения с помощью упражнений футболу, волейболу, баскетболу и др. Это является эффективным средством ...
 • Слюсарев, В. Ф.; Кисіль, М. С.; ; Slusarev, V.; Кисиль, М. С.; Kysil, M. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2017-04)
  Серед основних завдань фізичного виховання є: отримання студентами та учнями необхідних знань, умінь та навичок у галузі фізичної культури з метою профілактики захворювань, відновлення здоров'я та підвищення професійної ...
 • Галій, С. М.; Галий, С. Н.; Galii, S.; Семененко, Д. В.; Семененко, Д. В.; Semenenko, D. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2017-04)
  У статті на основі аналізу наукових праць та електронного ресурсу зроблено екскурс в двадцятип’ятирічну історію розвитку пауерліфтингу в Луганській області. Детальне вивчення джерел із матеріалів історичного аналізу розвитку ...
 • Бурла, А. О.; Бурла, А. А.; Burla, A.; Бурла, О. М.; Бурла, А. М.; Burla, A. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2017-04)
  В сучасній теорії та практиці біатлону проблема побудови тренувального процесу біатлоністів на ранніх етапах багаторічного спортивного тренування залишається недостатньо розробленою, що підтверджуються відсутністю науково ...
 • Ліцоєва, Н. В.; Лицоева, Н. В.; Litsoieva, N.; Колчина, О. Ю.; Колчина, Е. Ю.; Kolchina, E.; Дрожжин, В. Ю.; Дрожжин, В. Ю.; Drozhzhin, V.; Гуржий, О. В.; Гуржий, О. В.; Gurzhy, O. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2017-04)
  Здоров’я студента є головним фактором благополуччя суспільства в найближчому майбутньому. Це якісна передумова майбутньої самореалізації студентів, їх активного довголіття і здатності до складного навчального, а в подальшому ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account