Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Розвиток екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства у процесі фахової підготовки

Show simple item record

dc.contributor.author Кородецька, Л. В.
dc.date.accessioned 2018-11-03T19:33:34Z
dc.date.available 2018-11-03T19:33:34Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.other УДК 378.046-021.64:630:502/504
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3020
dc.description Королецька Л. В. Розвиток екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства у процесі фахової підготовки : дис. на здобуття наук. ступ. кан. пед . наук 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти. 01 – Освіта / Педагогіка / Лариса Ввкторівна Королецька ; наук. кер. Сергій Вікторович Савченко ; ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Старобільськ, 2018 – 274 с. uk_UA
dc.description.abstract Здійснено міждисциплінарний аналіз проблеми розвитку екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства, визначено екологічні знання, переконання, ціннісні орієнтації, екологічно зорієнтована діяльність, її суттєві характеристики, теоретично обґрунтовано педагогічну систему розвитку екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства в процесі фахової підготовки, діагностовано сучасний стан сформованості екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства, змістовно розроблено педагогічну систему розвитку екологічної культури студентів і охарактеризовано її структурні блоки, упроваджено та експериментально перевірено ефективність педагогічної системи розвитку екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.subject екологічна культура uk_UA
dc.subject лісове господарство uk_UA
dc.subject садово-паркове господарство uk_UA
dc.subject фахова підготовка uk_UA
dc.title Розвиток екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства у процесі фахової підготовки uk_UA
dc.title.alternative Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук uk_UA
dc.type Thesis uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account