Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Розвиток соціальної культури студенської молоді засобами анімаційної діяльності

Show simple item record

dc.contributor.author Максимовський, М. І.
dc.date.accessioned 2018-11-03T19:21:22Z
dc.date.available 2018-11-03T19:21:22Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.other УДК 378.013.42:316.73](043.5)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3019
dc.description Максимовський М. І. Розвиток соціальної культури студентської молоді засобами анімаційної діяльності : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка / Микита Ігоревич Максимовський ; наук. кер. Алла Олександрівна Рижанова ; ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". - Х., 2018. - 276 с. uk_UA
dc.description.abstract У дисертаційній роботі на підставі аналізу наукової літератури досліджено проблему розвитку соціальної культури молоді в інформаційному суспільстві, розкрито сутність, структуру та форми анімаційної діяльності як засобу формування соціальної культури студентської молоді в інформаційному суспільстві, теоретично обґрунтовано структурно-змістову модель соціальної культури студентів. З урахуванням розроблених критеріїв та показників діагностовано сучасний стан сформованості соціальної культури студентської молоді засобами анімаційної діяльності в умовах інформаційного суспільства. Розроблено та впроваджено технологію розвитку соціальної культури студентської молоді засобами анімаційної діяльності в інформаційному суспільстві, аналіз результатів якої підтвердив ефективність. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Харківська державна академія культури uk_UA
dc.subject молодь uk_UA
dc.subject студенти uk_UA
dc.subject анімаційна культура uk_UA
dc.subject анімаційна діяльність uk_UA
dc.subject соціальна культура uk_UA
dc.title Розвиток соціальної культури студенської молоді засобами анімаційної діяльності uk_UA
dc.title.alternative Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук uk_UA
dc.type Thesis uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account