Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету Дороніної Тетяни Олексіївни на дисертацію Гришак Світлани Миколаївни «Теорія і практика розвитку гендерної освіти у вищій школі пострадянських країн: порівняльний аналіз», подану до захисту у спеціалізовану вчену раду Д 29.053.03 у Державному закладі “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account