Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Вакуленко Валентини Миколаївни на дисертацію Гришак Світлани Миколаївни "Теорія і практика розвитку гендерної освіти у вищій школі пострадянських країн: порівняльний аналіз", подану до захисту у спеціалізовану вчену раду Д 29.053.03 у Державному закладі "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account