Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Наступність у вихованні здорового способу життя старшокласників і студентів у системі средньої та вищої освіти

Show simple item record

dc.contributor.author Приймак, А. Ю.
dc.date.accessioned 2018-10-03T09:48:27Z
dc.date.available 2018-10-03T09:48:27Z
dc.date.issued 2018-10-31
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2948
dc.description Приймак А. Ю. Наступність у вихованні здорового способу життя старшокласників і студентів у системі средньої та вищої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. кан. пед. наук за спеціальністю 13.00.07. – теорія і методика виховання. 01 – освіта/педагогіка / А. Ю. Приймак ; ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” – Старобільськ, 2018 – 23 с. uk_UA
dc.description.abstract У дисертаційній роботі представлено результати комплексного аналізу проблеми наступності у вихованні ЗСЖ старшокласників і студентів у системі середньої та вищої освіти. З’ясовано генезу дослідження феномену ЗСЖ в різні суспільно-історичні формації, здійснено історико-логічний аналіз підходів до його культивування. На підставі аналізу понять „наступність”, „виховання”, „здоровий спосіб життя”, висвітлення вікових особливостей старшого школяра та студента, розгляду системи „заклад середньої освіти – заклад вищої освіти” схрактеризовано сутність та структуру базового конструкту дослідження – „наступність у вихованні здорового способу життя старшокласників і студентів” як складної багатоаспектної системи. Обґрунтовано критерії, показники та рівні сформованості ЗСЖ старшокласників та студентів ЗВО. Розроблено діагностичний інструментарій щодо визначення рівня сформованості компонентів ЗСЖ, а також їх зіставлення у старшокласників і студентів. Теоретично обґрунтувано та експериментально доведено ефективність умов забезпечення наступності у формуванні ЗСЖ старшокласників і студентів. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.subject здоровий спосіб життя
dc.title Наступність у вихованні здорового способу життя старшокласників і студентів у системі средньої та вищої освіти uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account