Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Розвиток експериментальних умінь та навичок майбутніх учителів фізики в умовах інтеграції

Show simple item record

dc.contributor.author Чорнобай, К. Г.
dc.date.accessioned 2015-12-08T07:55:10Z
dc.date.available 2015-12-08T07:55:10Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other УДК [(378.011.3 - 051:53): 37.091.33 – 027.22] (043.3)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/288
dc.description Чорнобай К.Г. Розвиток експериментальних умінь та навичок майбутніх учителів фізики в умовах інтеграції : дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) / Катерина Григоріївна Чорнобай ; наук. кер. Величко Степан Петрович ; Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка - Кіровоград, 2011 - 217 с. uk_UA
dc.description.abstract Дисертацію присвячено теоретичному обґрунтуванню та практичній реалізації методики розвитку експериментальних умінь і навичок майбутніх учителів за рахунок інтегрованих модулів у навчальному фізичному експерименті. Визначено та обґрунтовано основні положення, на яких ґрунтується підготовка майбутніх учителів фізики на засадах модульного навчання, які мають слугувати теоретичною основою інтеграції фахових фізичних, психолого-педагогічних та методичних знань у галузі шкільного фізичного експерименту, а також у формуванні експериментальних умінь і навичок, які виступають як інтегровані наслідки на кінцевому етапі підготовки майбутніх учителів у педагогічних ВНЗ за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст. Вдосконалено методику практичної підготовки студентів педагогічних ВНЗ через упровадження інтегрованого спецкурсу з організації та проведення всіх видів навчального фізичного експерименту за умов наявності відповідного методичного і матеріально-технічного забезпечення та їх поєднання з ІКТ. Розроблено систему оцінювання практичного компоненту у професійній підготовці майбутніх учителів фізики, яка дозволяє виявити розвиток експериментальних умінь і навичок у навчальному експериментуванні з фізики. Педагогічним експериментом доведено ефективність застосування методики розвитку експериментальних умінь і навичок у майбутніх учителів фізики в умовах інтеграції. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка uk_UA
dc.subject фізика uk_UA
dc.subject професійна підготовка uk_UA
dc.title Розвиток експериментальних умінь та навичок майбутніх учителів фізики в умовах інтеграції uk_UA
dc.title.alternative Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук uk_UA
dc.type Thesis uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account